Ubadah bin ash-Shamit

Ubadah bin ash-Shamit (bahasa Arab: عبادة بن الصامت, wafat 34 H/655 M), atau lengkapnya Abul Walid Ubadah bin ash-Shamit bin Qais al-Anshari al-Khazraji, adalah salah seorang Sahabat Nabi yang terkemuka dari kalangan Bani Khazraj.[1] Ubadah adalah salah seorang pemimpin kaum Anshar dalam Baiat Aqabah I.[1]

Pada masa hijrah di Madinah, Ubadah dipersaudarakan dengan Abu Martsad al-Ghanawi dari kalangan kaum Muhajirin.[2] Ubadah turut serta dalam perang Badar, Uhud, dan seluruh peperangan pada zaman Nabi Muhammad.[2] Pada peristiwa pengusiran Bani Qaynuqa, Ubadah bertindak sebagai pengawal dan mengantarkan rombongan Bani Qaynuqa hingga ke Dhubab.[3]

Ubadah merupakan salah seorang panglima yang memimpin pasukan Arab Muslim dalam penaklukan Mesir.[1] Ia kemudian diutus sebagai hakim (qadi) untuk wilayah Palestina.[2] Ia juga termasuk salah seorang pengumpul Al-Qur'an pada zaman Nabi Muhammad.[2] Ia meriwayatkan 181 hadist, di mana 6 di antaranya disetujui bersama oleh Bukhari dan Muslim.[2]

Ubadah bin ash-Shamit wafat di Ramlah, Palestina, dalam usia 72 tahun, yaitu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan.[1][4] Ia menikah dengan Ummu Haram binti Milhan al-Anshariyyah,[5] serta meninggalkan beberapa keturunan.[4]

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting
  1. ^ a b c d Abbah, Ibrahim Abu (1997). Hak dan Batil dalam pertentangan. Gema Insani. ISBN 9789795614449. 
  2. ^ a b c d e Al-Qaradhawi, Yusuf (2013). Fiqh Jihad Jilid 1 dan Jilid 2 (dalam bahasa Melayu). PTS Islamika. ISBN 9789673662104. 
  3. ^ Ṭabarī (1987). The History of al-Tabari Vol. 7: The Foundation of the Community: Muhammad At Al-Madina A.D. 622-626/Hijrah-4 A.H. (dalam bahasa Inggris). SUNY Press. ISBN 9780887063442. 
  4. ^ a b Saʻd, Muḥammad Ibn (1997). The Men of Madina (dalam bahasa Inggris). Ta-Ha Publishers. ISBN 9781897940686. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-12-31. Diakses tanggal 2017-09-13. 
  5. ^ as-Suyuthi, Imam (2014). Tarikh Khulafa: Sejarah Para Khalifah. Qisthi Press. ISBN 9789791303699. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-12-31. Diakses tanggal 2017-09-13.