Templat:MuhammadFamilyTree

Kilab bin Murrah
 
 
 
 
 
Fatimah binti Sad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuhrah bin Kilab
 
 
 
 
 
 
Qushay bin Kilab
 
 
 
Hubba binti Hulail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdul Manaf bin Zuhrah
 
 
 
 
 
 
Abdu Manaf bin Qushay
 
 
 
Atikah binti Murrah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wahab bin Abdu Manaf
 
 
 
 
 
 
Hasyim bin Abdu Manaf
 
 
 
Salma binti Amr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatimah binti Amr
 
 
 
Abdul Mutallib
 
 
 
 
 
 
Halah binti Wahab
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aminah
ibu
 
Abdullah
ayah
 
Abu Thalib
 
 
Az-Zubayr
 
Harits
 
Hamzah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuwaybah
ibu susu
 
 
Halimah
ibu susu
 
 
 
 
Abbas
 
Abu Lahab
 
6 anak lainnya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammad
 
Khadijah
 
 
Abdullah bin Abbas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatimah
 
 
 
Ali
 
 
 
 
 
Qasim
 
Abdullah bin Muhammad
anak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zainab
putri
 
Ruqayyah
putri
 
Utsman
menantu
family tree
 
Ummu Kultsum
putri
 
Zaid
anak angkat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali bin Zainab
cucu laki-laki
 
Umamah binti Zainab
cucu perempuan
 
Abdullah bin Utsman
cucu laki-laki
 
 
 
Rayhana
(diperdebatkan)
 
 
Usamah bin Zaid
cucu angkat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhsin bin Ali
cucu laki-laki
 
Hasan bin Ali
cucu laki-laki
 
Husain bin Ali
cucu laki-laki
family tree
 
Ummu Kultsum binti Ali
cucu perempuan
 
Zainab binti Ali
cucu perempuan
 
 
Shafiyah
istri kesepuluh / kesebelas*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abu Bakr
ayah mertua
family tree
 
 
Saudah
istri kedua / ketiga*
 
 
Umar
ayah mertua
family tree
 
 
Ummu Salamah
istri keenam
 
 
Juwairiyah
istri kedelapan
 
 
Maimunah
istri kesebelas / keduabelas*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aisyah
istri kedua / ketiga*
family tree
 
 
Zainab
istri kelima
 
 
Hafshah
istri keempat
 
 
Zainab
istri ketujuh
 
 
Ummu Habibah
istri kesembilan
 
 
Mariah al-Qibthiyah
istri ketigabelas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibrahim
anak