Sarjana Teknologi Pertanian

Sarjana Teknologi Pertanian (S.T.P.I) adalah gelar sarjana di bidang teknologi pertanian. Gelar ini diberikan kepada mahasiswa fakultas teknologi pertanian tingkat strata 1 (S-1) pada suatu perguruan tinggi yang telah menyelesaikan pendidikannya pada program studi/jurusan:

Dalam program akademik internasional, Sarjana Teknologi Pertanian setara dengan Bachelor of Science in Agriculture [B.Sc. (Ag.) atau B.Sc. (Hons.) Agriculture] atau Bachelor of Applied Technology (B.A.Tech.) tergantung pada titik berat pendidikannya. Pada program Teknik Pertanian serta Teknik Mesin dan Biosistem, gelar yang didapatkan bisa berupa Bachelor of Engineering (B.Eng., B.E., B.S.E., B.E.Sc., B.S.Eng., B.A.Sc., B.Tech., B.Sc. (Eng.)) atau Bachelor of Science in Engineering Technology (B.S.E.T.).

Perguruan tinggi di Indonesia yang memberikan gelar Sarjana Teknologi Pertanian adalah: