Buka menu utama
Prasasti Kayu Ara Hiwang. Koleksi Museum Nasional Indonesia.

Prasasti Kayu Ara Hiwang adalah sebuah prasasti batu yang ditemukan di desa Boro Tengah, Purworejo, Jawa Tengah.[1] Prasasti ini berangka tahun 823 Saka atau 901 Masehi.[2] Prasasti ini ditulis dengan menggunakan aksara dan bahasa Jawa Kuno, sebanyak 21 baris yang ditulis berkeliling dari sisi depan, samping kanan, sisi belakang, dan samping kiri.[3]

Prasasti ini antara lain menyatakan bahwa seorang petinggi kerajaan bernama Rake Wanua Poh Dyah Sala (Dyah Mala?)[3][4] meresmikan wanua (desa) Kayu Ara Hiwang sebagai sebuah sima (desa perdikan).[1] Saat ini, prasasti ini tersimpan di Museum Nasional Indonesia dengan nomor inventaris D. 78.[2]

Tanggal pelaksanaan upacara besar yang terdapat pada prasasti Kayu Ara Hiwang, yaitu 5 Oktober 901 (5 krsnapaksa bulan Asuji tahun 823 Saka),[5] oleh DPRD Kabupaten Purworejo dalam rapatnya pada 5 Oktober 1994, kemudian disahkan sebagai hari jadi Kabupaten Purworejo.[1][6]

Nama prasasti ini berarti pohon kayu ara (sejenis beringin, genus ficus) yang miring/condong (hiwang).[2]

Teks prasastiSunting

Teks prasasti Kayu Ara Hiwang menurut pembacaan J.L.A. Brandes adalah sbb.:[3][4]

 1. || swasti cakawarsatita 823 asuji masa pancami kr | snapaksa, wurukung | pahing soma wara a shta mrgaciranaksatra ciwayo | ga tatkala rake
 2. wanua poh dyah mala wka sang ratu bajra anak wanua i pariwuta | n sumusuk i | kanang wanua i kayu ara hiwang watak watu tihang sa | guha [.....] katika
 3. kataganya [.....] gaganya ityewammadi sapinasu | knikanang wanua i | kayu ara hiwang sinusuk rake wanua poh, simani pa | rhyangan
 4. tan muang gumawaya ikanang nat i pariwutan | sakahalanya pa | hayun, tandeyan [.....] hadyan
 5. nang anak wanua i kayu ara hiwang matangyan si | nima de rake banua poh dyah mala, anung panusukan rake wanu | a poh rikanang ba
 6. nua ri kayu ara hiwang, rakryan i watu tihang pu sang | grama curandhara, a | nak wanua i gulak watak mamali deca | inangsean wdiha
 7. n ganja haji patra sisi, yu 1 pirak kati 1, | singsim prasada | woh 1 brat su 1 rakryan patimpuh pu ramya | anak wanua i
 8. paranggang watak paranggang inasean kanganja | haji patra sisi | blah 1 pirak ka 1 ma 2 singsim prasada woh | 1 brat ma 8 pa
 9. magat wadihati pu dangpit anak banwa i pada | muan watak | wadihati wdihan rangga yu 1 mas su 1 ma singsi | m prasada woh 1
 10. brat ma 6 tuhan i makudur sang wangun sugih | pumaniksa ana | banua mantyasih watak makudur wdihan rangga | yu 1 mas ma 1
 11. singsing prasada woh 1 brat ma 6 mangrangkappi tuhan | sasapampanjang pu | barmmi anak banwa i mdang watak makudur wdihan | rangga yu 1 ma 1
 12. singsing prasada woh 1 brat ma 6 sa(ng) makalambi manu | suk sang tulumpu | k pu naru anak banua i pupur watak wadi | hati wdihan rangga
 13. yu 1 mas ma 12 hop pangangkat panungsung sang ma | kudur sang dalu | k pu tangak rama ni lacira kaki munding anak wanwa i | taji watak taji
 14. wdihan rangga yu 1 mas ma 12 hop pangahgkat pa | nungsung tuhan ni ka | nayakanya i watu tihang rake waskar tal pu pu | draka anak wanua i ka
 15. sugihan watak dagihan wdihan rangga yu 1 | mas ma 6 nangra | mangrakappi tuhan ni kanayakan rake pakambingan | pu paadawa anak wa
 16. nwa i lamwar watak waru ramu, wdihan rangga yu 1 mas ma | 6 tuhan ni lapu | ran rake wawu hyang lampuran pu manu anak wanwa i | panggamulan wata
 17. k manungkuli wdihan rangga yu 1 mas ma 6 waruja | r sang alas galu | pu wiryya anak wanwa i [.....] lang kyang watak paga wsi | wdihan rangga yu 1
 18. mas ma 4 matanda sang dasagar putuan anak wa | nwa i cru ayun | watak hino wdihan (ra)ngga yu 1 mas ma 6 | tuhan ni dwaragara
 19. kaisimwat hayu parwwata anak wanwa i sumumila | k watak wka | wdihan rangga yu 1 mas ma 4 tuhan ni dwa | dmit papa lara
 20. san pu dewa anak wanwa i poha watak wka | wdihan rangga yu | 1 mas ma 6 tuhan ni matandakan samga | gunung tanayan
 21. pu basu anak wanwa i kolungan watak wka wdi | han rangga yu | 1 mas ma 6 || o ||

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

 1. ^ a b c Anggraeni, Mustika (2017). Satu Bingkai Kearifan Lokal Purworejo (Batik Adi Purwo). Diandra Kreatif. hlm. 1-2. ISBN 9786023364862. 
 2. ^ a b c Berkala Arkeologi. 25. Balai Arkeologi Yogyakarta, Indonesia. 2005. 
 3. ^ a b c Purnamasari, Dewi (2012). "Samabandha Pada Prasasti-Prasasti Balitung (820-832 Saka)" (PDF). Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Arkeologi, Universitas Indonesia: 20-21. 
 4. ^ a b "XVIII". Verhandelingen Van Het Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen. Weltevreden: Albrecht. 1913. hlm. 27-28. 
 5. ^ Santiko, Hariani; Nurlambang, Rita Fitriati; Munandar, Agus Aris (1995). Kirana: Persembahan untuk Prof. Dr. Haryati Soebadio. Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. hlm. 175, 178. ISBN 9789798184109. 
 6. ^ Sigit, Agus (5 Oktober 2016). "Digelar Sederhana, Prosesi Hari Jadi Purworejo Khidmat". © Copyright 2016. krjogja.com. Diakses tanggal 13 Juli 2018.