Perumpamaan kewaspadaan

Perumpamaan kewaspadaan atau perumpamaan hamba yang menantikan tuannya adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kisah ini tercantum di dalam Lukas 12:35-40. Perumpamaan ini hampir sama dengan perumpamaan yang ditulis dalam Injil Matius dan Injil Lukas yang bertajuk nasihat untuk berjaga-jaga.

Kewaspadaan sunting


Lihat pula sunting