Pendidikan vokasi

Jenjang Pendidikan di Indonesia

Pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (Ahli Pratama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Sarjana Terapan) yang setara dengan program pendidikan akademik. Pendidikan diploma 4 setara pendidikan strata 1 dengan Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi.

Satuan pendidikan penyelenggara sunting

Lihat pula sunting