Oetoesan Melajoe

surat kabar berbahasa Melayu yang terbit di Padang

Oetoesan Melajoe (EYD: Utusan Melayu) adalah sebuah surat kabar harian di Padang yang terbit pertama kali pada 2 Januari 1911. Surat kabar ini dipimpin oleh Datuk Sutan Maharadja dan dicetak oleh Pertjetakan Orang Alam Minangkabau di Pasa Gadang. Surat kabar tersebut diklaim sebagai surat kabar pertama yang dicetak oleh pribumi Indonesia.[1]

Oetoesan Melajoe
TipeHarian
PendiriDatuk Sutan Maharadja
PenerbitPertjetakan Orang Alam Minangkabau
BahasaMelayu
Berhenti publikasi1926
PusatPadang


Oetoesan Melajoe 1915

Dalam empat halaman edisinya, Oetoesan Melajoe secara umum memuat berita-berita perniagaan dan pendidikan. Selain itu, surat kabar ini memuat rubrik agama dan cerita.[2] Pada awalnya, Oetoesan Melajoe terbit setiap Rabu dan Minggu. Pada 1915, surat kabar ini melebur dengan Soeara Ra'jat pimpinan Datuk Mangkuto Alam yang dicetak di tempat yang sama. Dengan tetap memakai Oetoesan Melajoe, surat kabar ini terbit setiap hari kecuali Minggu, Jumat, dan hari libur.

Oetoesan Melajoe mengalami kemunduran setelah Datuk Sutan Maharadja meninggal pada Juni 1921 dengan tidak lagi terbit harian, melainkan Selasa, Kamis, dan Sabtu..Oetoesan Melajoe berhenti terbit pada 1926. Meski sudah terbit sejak 1911, Perpustakaan Nasional hanya menyimpan mikrofilm edisi Oetoesan Melajoe dari 1915 sampai 1926.

Oetoesan Melajoe memiliki kontribusi penting terhadap kebangkitan masyarakat Melayu dan berpengaruh dalam dunia Melayu.[3] Meskipun dikatakan sebagai surat kabar harian, Oetoesan Melajoe hanya terbit tiga kali seminggu, yakni pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu.[2]

Referensi sunting