Modern

halaman disambiguasi Wikimedia

Modern biasanya merujuk pada sesuatu yang "terkini", "baru", dsb. Modern bisa merujuk ke:

Modern bisa pula berarti: