Miqat (bahasa Arab: ميقات‎) adalah batas waktu dan tempat bagi dimulainya ibadah haji (batas-batas yang telah ditetapkan). Apabila melintasi miqat, seseorang yang ingin mengerjakan haji perlu mengenakan kain ihram dan memasang niat. Miqat digunakan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Miqat terdiri dari dua jenis:

 1. Miqat Zamani (ميقات ﺯﻣﺎﻧﻲ) - batas waktu dan tempat yang ditentukan berdasarkan waktu:
  • Bagi haji, miqat bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijah yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan.
  • Bagi umrah, miqat zamani bermula pada sepanjang tahun pada waktu umrah dapat dilakukan.
 2. Miqat Makani (ميقات مكاني) - batas waktu dan tempat yang ditentukan berdasarkan tempat:
  • Bagi mereka yang tinggal di Makkah, tempat untuk ihram haji adalah Makkah itu sendiri (rumah sendiri). Untuk umrah ialah keluar dari tanah haram Makkah yaitu sebaiknya di Ji'ranah, Tan'eim atau Hudaibiyah.
  • Bagi mereka yang datang dari sebelah timur seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan kebanyakan negara Asia lain, tempatnya adalah di Yalamlam (يلملم). Adapun pendapat yang mengatakan Jeddah (جدة) sebagai miqat bertolak belakang dengan dalil yang sahih,
  • Bagi yang datang dari barat seperti Mesir, miqatnya di Juhfah (الجحفة).
  • Bagi yang datang dari selatan dan timur seperti Yaman, Najd, dan Riyadh, tempat untuk berihram adalah Qarnul Manazil (قرن المنازل).
  • Bagi yang datang dari Madinah, tempatnya di Dzulhulaifah Bir Ali (Abyar 'Ali) (ذو الحليفة أبيار علي).
  • Bagi yang datang dari bahagian Iraq pula adalah di Dzatu 'Irq (ذات عرق).

Lihat pulaSunting

Pranala luarSunting