Mazhab Auza'i

Mazhab Al-Auza'i (teks Arab: الأوزاعي ‎) merupakan salah satu mazhab fiqih dari sunni Islam pada abad ke-2 H yang di nisbahkan kepada pemahaman fiqih Imam Abdurrahman Al-Auza'i. Sebagaimana mazhab Jariri dan mazhab Laitsi pengikut murni mazhab ini kini dianggap telah punah dan sebagian ajarannya telah terwakili oleh mazhab-mazhab lainnya yang masih ada.