Masjid Asfahan

masjid

Masjid Asfahan adalah nama sebuah Masjid yang berada di Iran. Masjid ini juga terkenal dengan nama Mesjid Raya Syah Iran. Banyak ulama terkenal mengafiliasikan namanya kepada Asfahan ini.