Buka menu utama

Marah Sultan Baharudin merupakan seorang pelukis yang dilahirkan di Bukittinggi pada 31 Mei 1911 yang sering melukis potret dan bereksperimen dengan teknik kolase yang mendapat perhatian pelukis-pelukis muda. Semasa pendudukan Jepang, ia bekerja di Balai Pustaka sebagai pemimpin Seksi Pembuatan Klise dan Ilustrasi untuk buku-buku. Berlatih melukis di Keimin Bunka Sidosho (Pusat Kebudayaan Jepang) dan mulai ikut pameran-pameran seni lukis hingga tahun 1945. Sekitar tahun 1950-an, ia memperbarui desain kulit buku-buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, tipografinya, serta lay-outnya. Semenjak berdirinya Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, ia juga mengajar pada Akademi Seni Rupa dan Akademi Sinematografi dari lembaga tersebut.