Malik bin Abdullah al-Khats'ami

Malik bin Abdullah al-Khats'ami (Arab: مالك بن عبد الله الخثعمي) adalah seorang jenderal Arab dalam perang melawan Bizantium.

Malik bin Abdullah al-Khats'ami
JulukanAbu Hakim
Malik as-Saraya
Malik ash-Shawa'if
Meninggal680-an
Perang/pertempuranPerang Arab–Bizantium
Hubungan
  • Abdullah bin Sinan al-Khats'ami (ayah)
  • Khats'am (suku)

Asal-usul sunting

Malik berasal dari suku Khats'am.[1] Silsilahnya adalah Malik bin Abdullah bin Sinan bin Sarh bin Amr bin Wahab bin al-Uqayshir bin Malik bin Quhafah bin Amir bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'ad bin Malik bin Bisyr bin Wahab bin Syahran bin Ifris bin Khalaf bin Aftal al-Khats'ami.[1] Nama Aftal ini adalah Khats'am.[1] Ia termasuk orang Palestina.[1]

Julukan sunting

Kunyah Malik adalah Abu Hakim serta julukannya adalah Malik as-Saraya dan Malik ash-Shawa'if.[2] As-Saraya adalah para pasukan pilihan yang terdiri dari empat ratus orang yang dikirim untuk melawan musuh.[3] Julukan ash-Shawa'if didapatkan karena ia memimpin pasukan melawan Bizantium pada saat musim panas.[4]

Biografi sunting

Malik adalah jenderal ash-Shawa'if pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan (berkuasa 661–680). Ia sebelumnya pernah bertugas ketika Muawiyah menjadi gubernur Syam.[2][1] Pada tahun 46 H (666 M), Malik memimpin perang melawan Bizantium dan mendapatkan ghanimah yang banyak.[4] Ia tetap menjadi pemimpin pasukan pada masa Khalifah Yazid bin Muawiyah (berkuasa 680–683) dan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (berkuasa 685–705).[2][1] Malik meninggal sebagai penakluk di wilayah Bizantium, dan kaum Muslim mematahkan empat puluh spanduk di kuburannya sebagai bentuk duka baginya.[5] Ia memimpin pasukan ash-Shawa'if selama empat puluh tahun.[6] Malik meninggal sekitar tahun 60 H (sekitar 680 M) atau tahun sesudahnya.[6]

Penilaian sunting

Status Malik diperdebatkan oleh para ulama dengan sebagian ulama seperti al-Bukhari berpendapat bahwa Malik termasuk sahabat Nabi sementara Al-Ijli berpendapat bahwa dia termasuk tabi'in tsiqah (yang terpercaya).[2][1] Ia digambarkan sangat saleh dan tekun salat di malam hari.[1]

Abu al-Mushbih al-Maqra'i meriwayatkan kisah Malik dengan Jabir bin Abdullah yang sedang menuntun bagal miliknya lalu Malik menyuruhnya untuk menungganginya. Jabir membalasnya dengan menyebutkan hadis Nabi seseorang yang kakinya berdebu di jalan Allah maka akan diharamkan neraka untuknya.[7]

Referensi sunting

  1. ^ a b c d e f g h "Tarajm - Malik as-Saraya (Malik bin Abdullah bin Sinan al-Khats'ami)". tarajm.com (dalam bahasa Arab). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-01. Diakses tanggal 2024-03-09. 
  2. ^ a b c d Khairuddin Az-Zarkali. Kitab Al-A'lam Az-Zarkali – Malik as-Saraya. shamela.ws (dalam bahasa Arab). 5. hlm. 263. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-11-08. Diakses tanggal 2024-03-09. 
  3. ^ Muhammad bin Isa bin Saurah (Imam at-Tirmidzi) (5 Januari 2023). Sunan at-Tirmidzi jilid 2 (Bukel). Gema Insani. hlm. 340. ISBN 9786234581539, 6234581536. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-03-08. Diakses tanggal 2024-03-09. 
  4. ^ a b Syaikh Al-Baladzuri (2015). Futuhul Buldan: Penaklukan Negeri-negeri dari Fathu Makkah Sampai Negeri Sind (Bukel). Pustaka Al-Kautsar. hlm. 265. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-03-08. Diakses tanggal 2024-03-09. 
  5. ^ (Arab) Dr. Abdel Salam al-Termanini, "Peristiwa sejarah Islam dalam urutan tahun: Bagian Pertama dari tahun 1 H sampai tahun 250 H", jilid pertama (dari tahun 1 H sampai tahun 131 H), Dar Thalas, Damaskus.
  6. ^ a b (Arab) Siyar A'lam an-Nubala oleh Al-Hafizh Adz-Dzahabi
  7. ^ Syaikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Sirah Sahabat (Hayatush Shahabah): Keteladanan Orang-Orang Di Sekitar Nabi (Bukel). Pustaka Al-Kautsar. hlm. 176. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-03-08. Diakses tanggal 2024-03-09.