Madaniyah

istilah yang diberikan kepada ayat Al Qur'an yang diturunkan di Madinah
(Dialihkan dari Madaniyyah)

Madaniyah adalah istilah yang diberikan kepada ayat Al Qur'an yang diturunkan di Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebuah surat dapat terdiri atas ayat-ayat yang diturunkan di Madinah secara keseluruhan namun bisa juga sebagian diturunkan di Mekkah (Makiyyah).

Nama-nama surat Madaniyah berdasarkan urutan Juz:

 1. QS. Al-Baqarah
 2. QS. Ali 'Imran
 3. QS. An-Nisaa'
 4. QS. Al-Maidah
 5. QS. Al-Anfal
 6. QS. At-Taubah
 7. QS. Al-Hajj
 8. QS. An-Nur
 9. QS. Al-Ahzab
 10. QS. Muhammad
 11. QS. Al-Fath
 12. QS. Al-Hujurat
 13. QS. Ar-Rahman
 14. QS. Al-Hadid
 15. QS. Al-Mujadilah
 16. QS. Al-Hasyr
 17. QS. Al-Mumtahanah
 18. QS. Ash-Shaf
 19. QS. Al-Jumu'ah
 20. QS. Al-Munafiqun
 21. QS. At-Taghabun
 22. QS Ath-Thalaq
 23. QS. At-Tahrim
 24. QS. Al-Insan
 25. QS. Al-Bayyinah
 26. QS. Al-Zalzalah
 27. QS. An-Nashr