Ma'rifatil Muhkam wa al-Mutasyabih

Ma'rifatil Muhkam wa al-Mutasyabih adalah ilmu Al-Qur'an yang menyatakan ayat-ayat mana yang dipandang muhkam atau mutasyabih.[1]

Muhkamat dan Mutasyabihat dalam Al-Qur'anSunting

"Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi al Qur´an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta´wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta´wilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami", dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal."

— Al-Imran Ayat: 7

ReferensiSunting

  1. ^ Hamzah, Muchotob (2003). Studi Al-Qur'an Komprehensif. Yogyakarta: Gama Media ISBN 979-95526-1-3