Konsonan getar

Konsonan getar adalah konsonan yang dihasilkan oleh getaran antara artikulator dan tempat artikulasi.

Konsonan getar adalah konsonan yang dihasilkan oleh getaran antara artikulator dan tempat artikulasi.

Konsonan getar yang termasuk dalam International Phonetic Alphabet adalah: