Kerajaan Pancala merupakan kerajaan Wangsa Paurawa, terbentang dari Himalaya di utara sampai sungai Charmanwati di selatan, seperti yang diceritakan dalam kisah epik Mahabharata. Di sebelah barat terdapat kerajaan Kuru, Surasena, dan Matsya, sedanglan hutan Naimisha terletak di timur. Kemudian, Pancala terbagi menjadi dua, yaitu Pancala Selatan (Pancala pusat dipimpin oleh Raja Drupada, mertua para Pandawa) dan Pancala Utara (dipimpin oleh Aswatama, putera Drona. Drona dan Drupada dulu merupakan teman, tetapi kemudian bermusuhan). Sungai Gangga memisahkan kedua kerajaan tersebut.