Kepil adalah kegiatan untuk menarik, mengikatkan tali temali kapal ke bolder yang ada dermaga ataupun bolder yang ditempatkan di atas bui. Untuk kapal yang berukuran besar, pelaksanaan kepil dibantu dengan kapal kepil untuk membawa tali ke dermaga.

Buruh pelabuhan/kepil yang sedang menambatkan kapal di dermaga.

Untuk melemparkan tali dari kapal ke petugas kepil didermaga biasanya digunakan tali bantu yang berukuran kecil yang dilengkapi dengan bandul untuk mempermudah melemparkan tali dari kapal kepada petugas yang berada di dermaga. Setelah tali diterima oleh petugas dermaga baru tali kapal yang diikatkan ke tali kecil ditarik dan dililitkan di bolder.

Lihat pulaSunting

 
Buruh kepil sedang menambatkan Tali ke bolder yang berada di Dolphin