Khaos adalah sebuah wujud awal dari mitologi Yunani. Dewa-dewa awal Yunani muncul dari wujud ini. Namanya dalam bahasa Yunani adalah Χαος yang kira-kira dibaca "kh-a-oss".

Khaos
Perwujudan kekosongan, kehampaan, dan ketiadaan
AnakGaia, Tartaros, Eros, Erebos, dan Niks

Dalam arti modern, khaos berarti sebuah kekacauan, tidak adanya aturan atau tata tertib. Selain itu, Khaos juga dapat berarti "kekosongan yang luas atau jurang", di mana pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Khaos juga melambangkan suatu tatanan baru yang muncul mengenai penggabungan yang berlawanan atau terpisah jauh, seperti langit dan bumi serta dewa dan manusia.

Asal usul sunting

Menurut Hesiodos, Khaos adalah ketiadaan dan dari situlah muncul Gaia, Tartaros, Eros, Niks, dan Erebos. Khaos juga diterangkan sebagai "rather a crude and indigested mass, a lifeless lump, unfashioned and unframed, of jarring seeds and justly Chaos named" oleh Ovidius.