Kanak (sebelumnya juga Canaque) adalah penduduk asli dari New Caledonia di barat daya Samudera Pasifik.

Bendera komunitas Kanak

Kanak adalah 45% dari keseluruhan penduduk New Caledonia. Kata ini berasal dari kanaka maoli, sebuah kata bahasa Hawaii yang digunakan oleh penjelajah, pedagang dan misionaris Eropa untuk menyebut semua penduduk non-Eropa.

Seni KanakSunting