Kala akan datang adalah kala yang menyatakan suatu perbuatan yang belum terjadi, dan masih akan dilakukan oleh subyeknya. Kala ini juga digunakan untuk menyatakan kegiatan/tindakan yang berlangsung terus menerus pada masa akan datang. Biasanya dikontraskan dengan kala kini dan kala lampau.