Kala (linguistik)

Kala dalam linguistik adalah pembedaan bentuk verba untuk menyatakan perbedaan waktu atau jangka perbuatan atau keadaan. Secara umum, kala terdiri atas kala lampau, kala kini, dan kala akan datang. Bersama dengan aspek, modus, dan bentuk medial, kala merupakan salah satu unsur pembentuk ucapan.

ReferensiSunting