Kambha Ma Kye

salah satu lagu kebangsaan
(Dialihkan dari Kaba Ma Kyei)

Kambha Ma Kye (ကမ္ဘာမကျေ [ɡəbà tɕè] 'Hingga Akhir Dunia') adalah lagu kebangsaan Myanmar sejak 1947. Lagu ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama bergaya tradisional Burma dan bagian kedua bergaya orkes Barat.

Kambha Ma Kye
B. Indonesia: Hingga Akhir Dunia
ကမ္ဘာမကျေ

Lagu kebangsaan  Myanmar
AliasKaba Ma Kyei (B. Indonesia: Hingga Akhir Dunia)
Penulis lirikSaya Tin, 1947
KomponisSaya Tin, 1930
Terbit20 Juli 1930
Penggunaan22 September 1947

Sejarah sunting

Melodi dan lirik lagu digubah oleh Saya Tin.[1][2] Lagu ini diadopsi sebagai lagu kebangsaan Burma pada tahun 1947.[2]

Berdasarkan Konstitusi Myanmar 2008, versi lengkap lagu ini terdiri dari dua bagian (tradisional dan Barat).[3]

Sikap ketika menyanyikan lagu ini adalah dengan mengepalkan tangan ke udara.[4] Sikap ini melambangkan rasa hormat terhadap bangsa dan lagu kebangsaan.

Lirik sunting

Aksara Burma
Transkripsi IPA
Transkripsi MLC
Terjemahan

တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
များလူခပ်သိမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းစေဖို့၊
ခွင့်တူညီမျှ၊ ဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြည်၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
ပြည်ထောင်စုအမွေ၊ အမြဲတည်တံ့စေ၊
အဓိဋ္ဌာန်ပြုပေ၊ ထိန်းသိမ်းစို့လေ။

(ကမ္ဘာမကျေ၊ မြန်မာပြည်၊
တို့ဘိုးဘွား အမွေစစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ။)
ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ၊
ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ တို့ပိုင်နက်မြေ။
တို့ပြည် တို့မြေ အကျိုးကို ညီညာစွာတို့တစ်တွေ
ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ တို့တာဝန်ပေ အဖိုးတန်မြေ။
[5]

[təjá m̥ja̰ ta̰ lʊʔ laʔ tɕʰɪ́n nɛ̰ mə θwè]
[do̰ pjè do̰ mjè]
[mjá lù kʰaʔ θéɪɲ ɲéɪɰ̃ dʑán zè bo̰]
[kʰwɪ̰n tù ɲì m̥ja̰ wàda̰ pʰjù sɪ̀n dḛ pjè]
[do̰ pjè do̰ mjè]
[pjì dàʊn zṵ ʔəmwè ʔəmjɛ́ tì da̰n zè]
[ʔədeɪʔtʰàm pjṵ bè tʰéɪn θéɪn zo̰ lè]

[ɡəbà mə tɕè mjəmà pjè]
[do̰ bó bwá ʔəmwè sɪʔ mo̰ tɕʰɪʔ mjaʔ nó bè]
[pjì dàʊn zṵ ɡò ʔəθɛʔ pé lo̰ do̰ kà ɡwɛ̀ məlè]
[dà do̰ pjè dà do̰ mjè do̰ pàɪn nɛʔ mjè]
[do̰ pjè do̰ mjè ʔətɕó ɡò ɲì ɲà zwà do̰ dədwè]
[tʰán sʰàʊm bà zo̰ lè do̰ tà wʊ̀m bè ʔəpʰó tàm mjè]

ta.ra: hmya. ta. lwat lap hkrang: nai. ma. swe
tui. prany tui. mre
mya: lu hkap sim: ngrim: hkyam: ce hpo.
hkwang. tu nyi hmya. wada. hpyu cang tai. prany
tui. prany tui. mre
prany htaung cu. a mwi a.mrai: tany tam. ce
a.dhithtan pru. pe htin: sim: cui. le

kambha ma. kye / mranma prany /
tui. bhui: bwa: a.mwe cac mui. hkyac mrat nui: pe //
prany htaung cu. kui a.sak pe: lui. tui. ka kwai ma.le /
da tui. prany da tui. mre tui. puing nak mre //
tui. prany tui. mre a.kyui: kui nyi nya cwa tui. ta.twe
htam: hcaung pa sui. le tui. ta wan pe a. hpui: tan mre //

Keadilan dan kebebasan,
telah terwujud di negara kita, tanah air kita.
Untuk membawa kedamaian bagi seluruh rakyat,
negara kita, tanah air kita, hadir dengan kebijakan yang luhur dan adil.
Marilah kita bersumpah setia,
untuk selamanya melindungi Persatuan sebagai warisan yang amat berharga.

Kami mencintai Myanmar hingga dunia berakhir,
Warisan abadi leluhur kami.
Persatuan akan kami lindungi walau harus berkorban nyawa,
Karena ini adalah negara kami, tanah air kami, dan tanah kami sendiri.
Marilah kita bersatu untuk kepentingan bangsa kita, tanah air kita.
Karena itulah tugas mulia untuk tanah kita yang berharga.

Rujukan sunting

Pranala luar sunting