Jean Pierre Cornets de Groot van Kraaijenburg

Jhr. Jean Pierre (atau Johan Pieter) Cornets de Groot van Kraaijenburg (6 April 1808 – 23 Juli 1878) adalah politikus Belanda.

Jean Pierre Cornets de Groot van Kraaijenburg

Biografi

sunting

Ia adalah sekretaris umum pemerintahan Hindia pada tahun 1836, dan 6 tahun kemudian menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Jajahan. Pada tanggal 22 Maret 1843, ia dianugerahi gelar kebangsawanan jonkheer. Antara tahun 1848-1851, ia menjadi anggota Dewan Hindia. Antara tanggal 9 Januari hingga 14 Maret 1861, ia adalah menteri jajahan. Dalam kapasitas ini, ia adalah penganjur liberalisme yang moderat di Hindia Belanda, tidak seperti pendahulunya Jan Jacob Rochussen. Pada tahun 1862, ia menjadi anggota Dewan Negeri Belanda.

 • Reis van Z.K.H. Prins Hendrik der Ned. in Ned.-Indië gedurende het jaar 1837 (Batavia 1838 (Amsterdam 1847))
 • Levensschets van Mr. Pieter de Groot ('s-Grav. 1847)
 • Notices hist. sur les Pirateries commises dans l'Archipel Indien-Oriental ('s-Grav. 1847)
 • Verslagen van het schoolwezen in N.-I. 1834-'45 en 1846-'49 (Batavia 1849 dan '50)
 • Aanm. op het wetsontwerp tot vaststelling van het Regl. op het beleid der regering van Ned.-Indië ('s-Grav. 1853)
 • Levensschetsen van Nederburgh, Wiselius, Dirk van Hogendorp, Daendels, Janssen, Falck, van Alphen, Radermaeker, Van den Bosch, Elout, Du Bus, de Kock, Van Polanen en anderen, in de Handelingen van het Indisch Genootschap ('s-Gravenhage. 1854-'59)
 • Bijdr. betreffende de kolonisatiekwestie in O. en W.-Indië, het stelsel van deportatie in Ned.-Indië, en het ontstaan van het gemeen overleg tusschen regering en de Staten-Generaal ten aanzien der koloniën, en andere onderwerpen in de handelingen van het Ind. Gen. (1854-'59)
 • Het eiland Boeroe, met bijdragen en toelichtingen in verband tot Europ. kolonisatie, (dengan T.J. Willer) (Amsterdam 1858)
 • Over het beheer onzer koloniën ('s-Gravenhage. 1862)
 • Het eiland Celebes volgens de togten en ontdekkingen van Vosmaer (dalam almanak kolonial, 's-Hage 1862)
 • Bijdr. tot de beoordeeling van Bosscha's 'Kroon en Ministers' ('s-Hage 1863).

Rujukan

sunting
Didahului oleh:
Johannes Servaas Lotsy
Menteri Jajahan
1861
Diteruskan oleh:
James Loudon