Wikipedia:Jangan gunakan gaya bahasa naratif - Bahasa lain