Tabek Patah, Salimpaung, Tanah Datar - Bahasa lain