Swiss dalam Kontes Lagu Eurovision 1982 - Bahasa lain