Prancis dalam Kontes Lagu Eurovision - Bahasa lain