Perumpamaan dua orang yang berhutang - Bahasa lain