Partahi Mamora Halomoan Lumbantoruan - Bahasa lain