Malta dalam Kontes Lagu Eurovision 2011 - Bahasa lain