Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta - Bahasa lain