Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur - Bahasa lain