Israel dalam Kontes Lagu Eurovision 1978 - Bahasa lain