Batu Hampar, Akabiluru, Lima Puluh Kota - Bahasa lain