Perbandingan antara agama Buddha dan Kristen: Perbedaan revisi

| Buddha berkata: Maka maksud segala perbuatanku adalah hendak melakukan belas kasihan kepada sesama manusia{{cn}}.||Yesus berkata: ‘Kasihlah akan seterumu dan mintakanlah berkat atas segala orang yang mengutuki kamu dan buatlah baik kepada segala orang yang benci kepadamu’.
|-
| PadaSetelah ketikamenjadi Buddha mula-mula menjadi Guru, pergilah ia kenegerike Benarestaman danrusa diucapkannyaIsipatana suatunegeri kotbah.Benares Olehdan karenamenemui kotbahnya5 itu,pertama datanglahyang Kedanayadulu danmenemaninya empatmelakukan orangpertapaan yangkeras. lainIa yangmengajarkan kemudianDhamma diajaknyauntuk menjadipertama sahabat{{cn}}.kali Makakepada sejakmereka itu banyaklah orang mengikut diaberlima dan dimanamereka sajamenjadi Buddhaanggota membukapertama pengajaran{{cn}}Sangha.||Pada ketika Yesus mula-mula menjadi Guru, pergilah ia ke Kapernaum dan diucapkannya di sana suatu kotbah. Pada saat itu sejumlah nelayan diajaknya masuk menjadi pengikut-pengikut-Nya. Maka sejak itu, di tempat mana Yesus mengajar orang banyak datang percaya kepada-Nya.
|-
| Mereka yang memutuskan memasuki Sangha, maka ia meninggalkan cara hidup duniawinya, kekayaannya, dan berjanji senantiasa hidup dalam kemiskinan.|| Barang siapa menjadi sahabat Yesus, wajiblah ia meninggalkan cara hidup duniawinya, kekayaannya, dan berjanji senantiasa hidup mengikut ajaran Yesus untuk menolong orang lain.
185

suntingan