Datuk: Perbedaan revisi

1.815 bita ditambahkan ,  11 tahun yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
 
== Datuk di Minangkabau ==
'''Datuk''' dilafalkan dengan dialek [[Minang]] sebagai "Datuak", adalah merupakan gelar [[adat]] yang diberikan kepada seseorang melalui kesepakatan suatu kaum atau suku di Minangkabau (Provinsi [[Sumatra Barat]]) dan selanjutnya disetujui sampai ke tingkat rapat adat oleh para tokoh pemuka adat setempat. Gelar ini sangat dihormati dan hanya dipakai oleh kaum lelaki Minang yang akan atau telah menjadi [[pemangku adat]]/tokoh pemuka adat atau [[Penghulu]] (nama lain dari Datuk) bagi suatu suku atau kaum tertentu di Minangkabau. Dan sebelum gelar ini disandang seseorang, mesti dilakukan suatu upacara adat atau ''malewa gala'' ([[Bahasa Minang]]), dengan sekurangnya memotong seekor kerbau dan kemudian diadakan jamuan makan. Dan jika calon Datuk tersebut tidak mampu untuk mengadakan acara tersebut, maka dia tidak berhak untuk menyandang gelar Datuk tersebut.
Seseorang yang bergelar Datuk dapat juga disamakan dengan peimpinpemimpin suatu kaum atau suku dan gelar tersebut juga khusus untuk kaum atau suku tersebut, namun kadangkala ada juga gelar Datuk diberikan kepada seseorang (lelaki) hanya sebagai gelar kehormatan saja.
 
JikaSeseorang seseorangyang telah menyandang gelar Datuk dan ''di-lewa-kan'', maka masyarakat setempat tidak diperkenankan lagi memanggil nama sebelumnya tetapi mesti memanggil dengan nama kebesarannya itu, jika ada masyarakat setempat yang diketahui menghina dan merendahkan seseorang yang bergelar Datuk, maka orang tersebut akan dikenai sanksi adat.
 
=== Pewarisan Gelar Datuk dalam Tradisi Minangkabau ===
Berbeda dengan tradisi Melayu yang lain, [[Gelar Datuk Minangkabau|gelar datuk]] dapat diwariskan menurut sistem matrilinial. Bila seorang Datuk meninggal dunia, makagelar yangDatuk palingtersebut berhakdapat menjadidiberikan menyandangkepada gelarsaudara Datuklaki-lakinya, berikutnya adalahatau [[keponakan]] atau ([[kemenakan]] yang paling tua dan) yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Datukdari yanggaris baruibu. dinobatkanNamun tetapdapat memakaijuga gelardiberikan yangkepada sama,selain tanpakepada adakerabat tambahandekatnya lainasal digelarmasih tersebut.dalam Jadisatu misalsuku, sebelumnyadan '''Abiasanya Datuakseluruh Bandaro'''warga jikasuku kemudiantersebut digantijuga olehmenyetujuinya. si B, maka gelar berikutnya '''B Datuak Bandaro'''.
Datuk yang baru dinobatkan tetap memakai gelar yang sama, tanpa ada tambahan lain digelar tersebut. Jadi misal sebelumnya '''A Datuak Bandaro''' jika kemudian diganti oleh si B, maka gelar berikutnya '''B Datuak Bandaro'''.
 
Jika suatu suku telah berkembang dengan banyak, dan kemudian telah berpencar secara kelompok ke daerah lain, dan jika suku tersebut merasa perlu mengangkat Datuk yang baru, maka biasanya gelar Datuk sebelumnya tetap dipakaikan dengan menambah satu atau dua kata lagi sesudah nama Datuk sebelumnya. Misalnya nama Datuk sebelumnya adalah Datuak Bandaro maka gelar Datuk belahannya adalah Datuk Bandaro Putiah atau Datuak Bandaro nan Putiah. Dan setiap suku dapat melakukan pemekaran bergantung dari kesepakatan suku masing-masing.
=== Gelar-gelar Datuk dalam Tradisi Minangkabau ===
Gelar Datuk tergantung pada masing-masing [[suku]] yang ada di Minangkabau. Berdasarkan tingkat status sosial dari gelar masing-masing Datuk dapat dilihat dari gelar kebesaran yang diikuti setelah gelar Datuk tersebut. Untuk gelar Datuk yang awal atau tertua biasanya terdiri dari satu suku kata dan berasal dari bahasa sansekerta, misalnya ''Datuak ketemanggungan''. Sedangkan bila terdiri dari dua kata atau lebih, biasanya dianggap gelar belahan atau pecahan, misalnya ''Datuak Parpatiah nan Sabatang''. Dan kemudian setelah masuknya pengaruh Islam, maka gelar Datuk ada diserap dari bahasa Arab.
Gelar Datuk tergantung pada masing-masing [[suku]] yang ada di Minangkabau. Berikut Daftardaftar Gelargelar Datuk yang utama dalam [[Tambo (Minangkabau)|tambo]] dan tradisi umum Wilayah Minang:
# Datuak Ketumanggungan
# Datuak Parpatiah nan Sabatang
# Datuak Bandaro
# Datuak Mangkudun
# Datuak Indomo
# Datuak Sinaro
 
== Datuk di Malaysia ==
 
Di [[Malaysia]], '''Datuk''' atau '''[[Dato']]''' adalah [[gelar]] kehormatan yang dianugerahkan oleh [[Sultan]] ataupunatau Tuan[[Raja]] atau Yang Terutamadi-Pertuan sebuahBesar. negeraGelar bagian.ini Setarafsetaraf dengan gelaran "[[Sir]]" di [[Britania Raya]]. Gelar [[Dato']]ini sudahdapat umumjuga dipakaikandiberikan selain kepada laki-laki ditetapi Malaysia,juga sepertinyakepada syaratnya hanyalah bukan anak muda yang masih [[bujang]].perempuan, dan tak jarang ditambahkan dengan gelar yang lain seperti sri, maka jadilah "dato'datuk [[sri]] ...". Dan yang agak bergeser sedikit adalah pemakaian gelar datuk atau dato' di Malaysia tidak lagi teruntukdiberikan hanya bagi orang asli Melayu tapi juga bisadapat diberikan pada etnis yang lain., Diseperti Malaysiadari sekarang ini banyak orang-orangetnis China ataupun, India yangataupun bergelarlain dato'sebagainya.
 
Perbedaan lagilain penggunaan gelar antara datuk Minangkabau dengan dato' Malaysia adalah gelar datuk di Minang ditambahkan sesudah nama asli, tapi di Malaysia istilah datuk atau dato' ditempatkan sebeblumsebelum nama asli.
 
== Datuk di Moro Philippina ==
Gelar Datto juga digunakan oleh masyarakat Muslim Moro di Philippina. Gelar ini disandang oleh para pimpinan dari satu klan atau marga.
 
== Datuk dalam pengertian yang lain ==
== Lihat pula ==
* [[Gelar datuk]]
* [[Suku Minangkabau]]
* [[Adat Minangkabau]]
 
*Buku-buku karya [[AA Navis]]
*http://id.shvoong.com/social-sciences/1737935-datuk-ketumanggungan-dan-datuk-perpatih/
3.995

suntingan