Syarif Mekkah: Perbedaan revisi

1.490 bita ditambahkan ,  10 bulan yang lalu
Penambahan konten dan pranala
k
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler VisualEditor
(Penambahan konten dan pranala)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler VisualEditor
== Daftar nama Syarif Mekah ==
 
=== PadaDi masabawah [[Kekhalifahan Fatimiyah|Khilafah Fatimiyyah]]===
* Syarif Abu Muhammad [[Ja'far bin Muhammad al-Hasani|Ja'far]] bin Abu Ja'far Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Musa bin [[Abdullah as-Saleh|Abdullah]] bin [[Musa al-Jun|Musa]] bin [[Abdullah bin Hasan|Abdullah]] bin [[Hasan al-Mutsanna|Hasan]] bin [[Hasan bin Ali|Hasan]] (967-980)
* Ath-Thallab (967-980)
* Syarif 'Isa bin (980-994)
* Syarif AbuAbul Futuh Hasan bin Ja'far (994-1010)
* Syarif SyukurMuhammad Syukr bin Hasan bin Ja'far (1010-1012)
====Klan Sulaimani====
* Syarif Abu Thoyyib Daud bin Abdurrohman (1012-1039)
* Syarif Abu Thoyyib Dawud bin Abdurrohman bin Abul Fatik Abdullah bin Dawud bin [[Abdullah as-Saleh|Abdullah]] bin [[Musa al-Jun|Musa]] bin [[Abdullah bin Hasan|Abdullah]] bin [[Hasan al-Mutsanna|Hasan]] bin [[Hasan bin Ali|Hasan]] (1012-1039)
* Syarif Muhammad bin Abdurrohman (1039-1048)
* Syarif Wahhas bin Abu Thoyyib Daud bin Abdurrohman (1048-1058)
* Syarif Hamzah bin Wahhas (1058-1062)
====Klan Hawasyim (Hasyimi)====
* Abu Hasyim bin Muhammad (1063-1094)
* Syarif Abu Hasyim Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Abdullah bin Abu Hasyim Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Musa bin [[Abdullah as-Saleh|Abdullah]] bin [[Musa al-Jun|Musa]] bin [[Abdullah bin Hasan|Abdullah]] bin [[Hasan al-Mutsanna|Hasan]] bin [[Hasan bin Ali|Hasan]](1063-1094)
* Ibnu Abu Hasyim Ats-Tsallab (1094-1101)
* Syarif Abu ThoyyibFulaitha DaudQasim bin AbdurrohmanAbu Hasyim (10121094-10391101)
=== Di bawah [[Dinasti Ayyubiyah|Ayyubiyah]] dan [[Kekhalifahan Abbasiyah|Abbasiyah]] Pertama (Baghdad)===
====Klan Qatadah====
* Syarif [[Qatadah bin Idris|Qatadah]] bin Idris al-Hasani (1201-1220)
* HasanSyarif Abu Saad bin AliHasan bin [[Qatadah bin Idris|Qatadah]] bin Idris al-Hasani (12411220-12541241)
* Syarif Hasan Abu Saad bin Ali bin [[Qatadah bin Idris|Qatadah]] (1241-1254)
=== Di bawah Kekuasaan [[Mamluk]] dan [[Kekhalifahan Abbasiyah|Abbasiyah]] Kedua (Mesir)===
* Syarif Muhammad Abu Numay III (15251254-15831301)
* Syarif Rumaitsah Abu Rida (1301-1346)
* Syarif Ajlan Abu Sarjah (1346-1375)
* Syarif Hasan II (1394-1425)
* Syarif Barakat I (1425-1455)
* Syarif Malikul 'Adil Muhammad bin Barakat (1455-1497)
* Syarif Barakat II (Barakat bin Muhammad) (1497-1525) (tiga belas tahun terakhir kepemimpinannya)
=== Pada masa [[Kekhalifahan Utsmaniyah|Khilafah Utsmaniyah]]===
 
* Syarif Barakat II (Barakat bin Muhammad) (1497-1525) (tiga belas tahun terakhir kepemimpinannya)
=== Pada masa [[Dinasti Ayyubiyah|Khilafah Ayyubiyah]]===
* Syarif Muhammad Abu Numay II (1525-1583)
* [[Qatadah bin Idris|Qatadah]] bin Idris al-Hasani (1201-1220)
* Syarif Hasan bin [[QatadahMuhammad binAbu Idris|Qatadah]] bin Idris al-HasaniNumay (12201583-12411601)
* Syarif Idris bin Hasan (1601-1610)
* Hasan Abu Saad bin Ali bin [[Qatadah bin Idris|Qatadah]] (1241-1254)
* Syarif Muhsin bin Hasan (1610-1628)
 
* Syarif Ahmad bin Tholib al-Hasan (1628-1629)
=== Pada masa [[Kekhalifahan Fatimiyah|Khilafah Mamluk]]===
* MuhammadSyarif AbuMas'ud Numaybin Idris (12541629-13011630)
* Syarif Abdullah bin Hasan, leluhur Dhawu Awn al-Abdali (1630-1631)
* Rumaitsah Abu Rida (1301-1346)
* Syarif Zaid bin Muhsin, leluhur Dhawu Zaid (1631-1666)
* Ajlan Abu Sarjah (1346-1375)
* Al-HasanSyarif Saad bin IIZaid (13941666-14251667)
* Syarif Muhsin bin Ahmad (1667-1668)
* Barakat I (1425-1455)
* MalikulSyarif 'Adil MuhammadSaad bin BarakatZaid (14551668-14971670)
* BarakatSyarif IIHamud (Barakatbin Abdullah bin Muhammad)Hasan (14971670-15251670)
* Syarif Saad bin Zaid (1670-1671)
 
* AbuSyarif HasyimBarakat bin Muhammad (10631672-10941682)
=== Pada masa [[Kekhalifahan Utsmaniyah|Khilafah Utsmaniyah]]===
* Syarif Said bin Barakat (1682-1683)
* Barakat II (Barakat bin Muhammad) (1497-1525) (tiga belas tahun terakhir kepemimpinannya)
* HusainSyarif Ibrahim bin Muhammad (18771683-18801684)
* Muhammad Abu Numay II (1525-1583)
* HasanSyarif Ahmad bin Muhammad Abu NumayZaid (15831684-16011688)
* IdrisSyarif Ahmad bin HasanGhalib (16011688-16101689)
* Syarif Muhsin bin HasanAhmad (16101689-16281691)
* AhmadSyarif Said bin Tholib Al-HasanSaad (16281691-16291693)
* Mas'udSyarif Saad bin IdrisZaid (16291693-16301694)
* Syarif Abdullah bin HasanHasyim (16301694-16311694)
* ZaidSyarif Saad bin MuhsinZaid (16311694-16661702)
* SaadSyarif Said bin ZaidSaad (16661702-16671704)
* Syarif Abdul Muhsin bin Ahmad (16671704-16681704)
* SaadSyarif Abdul Karim bin ZaidMuhammad (16681704-16701705)
* HamudSyarif bin AbdullahSaid bin HasanSaad (16701705-16701705)
* SaadSyarif Abdul Karim bin ZaidMuhammad (16701705-16711711)
* BarakatSyarif Said bin MuhammadSaad (16721711-16821717)
* SaidSyarif Abdullah bin BarakatSaid (16821717-16831718)
* IbrahimSyarif Ali bin MuhammadSaid (16831718-16841718)
* AhmadSyarif Yahya bin ZaidBarakat (16841718-16881719)
* AhmaSyarif Muhammad bin GhalibAhmad (16881719-16891722)
* MuhsinSyarif Barakat bin AhmadYahya (16891722-16911723)
* SaidSyarif Mubarok bin SaadAhmad (16911723-16931724)
* SaadSyarif Abdullah bin ZaidSaid (16931724-16941731)
* AbdullahSyarif Muhammad bin HasyimAbdullah (16941731-16941732)
* SaadSyarif Mas'ud bin ZaidSaid (16941732-17021733)
* SaidSyarif Muhammad bin SaadAbdullah (17021733-17041734)
* AbdulSyarif MuhsinMas'ud bin AhmadSaid (17041734-17041759)
* AbdulSyarif KarimJa'far bin MuhammadSaid (17041759-17051760)
* SaidSyarif Musaid bin SaadSaid (17051760-17051770)
* AbdulSyarif KarimAhmad bin MuhammadSaid (17051770-17111770)
* SaidSyarif Abdullah bin SaadHusain (17111770-17171773)
* AbdullahSyarif Surur bin SaidMusaid (17171773-17181788)
* AliSyarif Abdul Mu'in bin SaidMusaid (17181788-17181788)
* YahyaSyarif Ghalib bin BarakatMusaid (17181788-17191803)
* MuhammadSyarif Yahya bin AhmadSurur (17191803-17221813)
* BarakatSyarif Ghalib bin YahyaMusaid (17221813-17231827)
* MubarokSyarif Abdul Muthollib bin AhmadGhalib (17231827-17241827)
* AbdullahSyarif Muhammad bin SaidAbdul Mu'in (17241827-17311851)
* MuhammadSyarif Abdul Muthollib bin AbdullahGhalib (17311851-17321856)
* Mas'udSyarif Muhammad bin SaidAbdul Mu'in (17321856-17331858)
* Syarif Abdulah Kamal Pasha (1858-1877)
* Muhammad bin Abdullah (1733-1734)
* Mas'udSyarif Husain bin SaidMuhammad (17341877-17591880)
* Ja'farSyarif Abdul Muthollib bin SaidGhalib (17591880-17601882)
* Musaid bin Said (1760-1770)
* Amad bin Said (1770-1770)
* Abdullah bin Husain (1770-1773)
* Surur bin Musaid (1773-1788)
* Abdullah Mu'in bin Musaid (1788-1788)
* Ghalib bin Musaid (1788-1803)
* Yahya bin Surur (1803-1813)
* Ghalib bin Musaid (1813-1827)
* Abdul Muthollib bin Ghalib (1827-1827)
* Muhammad bin Abdul Mu'in (1827-1851)
* Abdul Muthollib bin Ghalib (1851-1856)
* Muhammad bin Abdul Mu'in (1856-1858)
* Abdulah Kamal Pasha (1858-1877)
* Husain bin Muhammad (1877-1880)
* Abdul Muthollib bin Ghalib (1880-1882)
* Syarif Ainurrofiq bin Muhammad (1882-1905)
* Syarif Abdullah Pasha bin Muhammad (1905-1908)
* Syarif [[Syarif Husain|Husain]] bin Ali Albin Muhammad bin Abdul Mu'in al-Hasyimi (1908-1916)
* Syarif Ali Haidar Pasha bin Ali Jabir bin Abdul Muthalib bin Ghalib dari Dhawu Zaid (1916-1917)
* Syarif Hamud bin Abdullah bin Hasan (1916-1925)
 
=== Pada masa [[Kerajaan Hijaz]]===
* Syarif [[Syarif Husain|Husain]] bin Ali bin Muhammad bin Abdul Mu'in al-Hasyimi (1916-1924)
* Syarif [[Ali dari Hejaz|Ali]] bin [[Syarif Husain|Husain]] (1924-1925)
 
== Masa berakhirnya Syarif Mekah ==
399

suntingan