Kereta api Argo Parahyangan: Perbedaan revisi

Memudahkan mencari rangkaian
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler
(Memudahkan mencari rangkaian)
Ada beragam rangkaian yang diperuntukkan untuk Argo Parahyangan.
 
{| class="wikitable"
'''KA 19'''
|NOMOR KA
* 1 Lokomotif CC 206
|TUJUAN
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
|RANGKAIAN
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
|KETERANGAN
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
|-
|19,21,23,25,27,29
|JAKARTA GAMBIR
| rowspan="2" |Reguler
|1 Lokomotif CC 206
 
4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
'''KA 22'''
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
* 1 Lokomotif CC 206
 
1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
''' KA 25'''
* 1 Lokomotif CC 206
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
 
4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
'''KA 28'''
|-
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
|20,22,24,26,28,30
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
|BANDUNG
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
* |1 Lokomotif CC 206
 
4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
'''KA 20'''
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
* 1 Lokomotif CC 206
 
1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
'''KA 23'''
* 1 Lokomotif CC 206
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
 
4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
'''KA 26'''
|-
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
|31
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
|JAKARTA GAMBIR
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
| rowspan="2" |[[Kereta api Harina|Harina]]
* 1 Lokomotif CC 206
|1 Lokomotif CC 206
 
1 Kereta Ekonomi AC (K3 BD)
'''KA 29'''
* 1 Lokomotif CC 206
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
 
2 Kereta Bisnis AC (K2 BD)
'''KA 21'''
* 1 Lokomotif CC 206
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
 
1 Kereta Makan (M1 BD)
'''KA 24'''
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
* 1 Lokomotif CC 206
 
4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
'''KA 27'''
* 1 Lokomotif CC 206
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
 
1 Kereta Pembangkit
'''KA 30'''
|-
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
|32
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
|BANDUNG
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
* |1 Lokomotif CC 206
 
1 Kereta Pembangkit
'''KA 31'''
* 1 Lokomotif CC 206
* 1 Kereta Ekonomi AC (K3 BD)
* 2 Kereta Bisnis AC (K2 BD)
* 1 Kereta Makan (M1 BD)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
* 1 Kereta Pembangkit
 
4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
'''KA 32'''
* 1 Kereta Ekonomi AC (K3 BD)
* 2 Kereta Bisnis AC (K2 BD)
* 1 Kereta Makan (M1 BD)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
* 1 Kereta Pembangkit
* 1 Lokomotif CC 206
 
1 Kereta Makan (M1 BD)
''' KA 33'''
* 1 Lokomotif CC 206
* 4 Kereta Eksekutif (K1 SDT)
* 1 Kereta Makan (M1/KM1 SDT)
* 3 Kereta Eksekutif (K1 SDT)
* 1 Kereta Pembangkit (P SDT)
 
2 Kereta Bisnis AC (K2 BD)
'''KA 34'''
* 4 Kereta Eksekutif (K1 SDT)
* 1 Kereta Makan (M1/KM1 SDT)
* 3 Kereta Eksekutif (K1 SDT)
* 1 Kereta Pembangkit (P SDT)
* 1 Lokomotif CC 206
 
1 Kereta Ekonomi AC (K3 BD)
'''KA 35'''
|-
* 1 Lokomotif CC 206
|33
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
|JAKARTA GAMBIR
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
| rowspan="2" |[[Kereta api Turangga|Turangga]]
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
|1 Lokomotif CC 206
 
4 Kereta Eksekutif (K1 SDT)
'''KA 36'''
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
* 1 Lokomotif CC 206
 
1 Kereta Makan (M1/KM1 SDT)
'''KA 37'''
* 1 Lokomotif CC 206
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
 
3 Kereta Eksekutif (K1 SDT)
'''KA 38'''
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
* 1 Lokomotif CC 206
 
1 Kereta Pembangkit (P SDT)
''' KA 10501'''
|-
* 1 Lokomotif CC 206
|34
* 5 Kereta Ekonomi Premium (K3 2017 BD)
|BANDUNG
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2017 BD)
|1 Lokomotif CC 206
* 5 Kereta Ekonomi Premium (K3 2017 BD)
 
1 Kereta Pembangkit (P SDT)
'''KA 10554'''
* 5 Kereta Ekonomi Premium (K3 2017 BD)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2017 BD)
* 5 Kereta Ekonomi Premium (K3 2017 BD)
* 1 Lokomotif CC 206
 
3 Kereta Eksekutif (K1 SDT)
'''KA 10107'''
* 1 Lokomotif CC 201 atau CC 206
* 1 Kereta Pembangkit (P 2016 Jakk)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 2016 Jakk)
* 1 Kereta Makan (M1 2016 JAKK)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 2016 Jakk)
 
1 Kereta Makan (M1/KM1 SDT)
'''KA 10122'''
* 1 Kereta Pembangkit (P 2016 Jakk)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 2016 Jakk)
* 1 Kereta Makan (M1 2016 JAKK)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 2016 Jakk)
* 1 Lokomotif CC 206 atau CC 201
 
4 Kereta Eksekutif (K1 SDT)
''' KA 10377'''
|-
* 1 Lokomotif CC 206
|35F,37F
* 5 Kereta Ekonomi Premium (K3 2017 BD)
|JAKARTA GAMBIR
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2017 BD)
| rowspan="2" |Reguler
* 5 Kereta Ekonomi Premium (K3 2017 BD)
|1 Lokomotif CC 206
 
4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
'''KA 10424'''
* 5 Kereta Ekonomi Premium (K3 2017 BD)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2017 BD)
* 5 Kereta Ekonomi Premium (K3 2017 BD)
* 1 Lokomotif CC 206
 
1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
'''KA 10045'''
* 1 Lokomotif CC 206
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
 
4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
'''KA 10052'''
|-
* 4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
|36F,38F
* 1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
|BANDUNG
* 4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
* |1 Lokomotif CC 206
 
4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
''' KA 10347'''
* 1 Lokomotif CC 206
* 4 Kereta Bisnis AC (K2 SLO)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (KMP2/MP2 SLO)
* 4 Kereta Bisnis AC (K2 SLO)
 
1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
''' KA 10386'''
* 4 Kereta Bisnis AC (K2 SLO)
* 1 Kereta Makan Pembangkit (KMP2/MP2 SLO)
* 4 Kereta Bisnis AC (K2 SLO)
* 1 Lokomotif CC 206
 
4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
|-
|10501,10377
|JAKARTA GAMBIR
| rowspan="2" |Premium
|1 Lokomotif CC 206
 
5 Kereta Ekonomi Premium (K3 2017 BD)
 
1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2017 BD)
 
5 Kereta Ekonomi Premium (K3 2017 BD)
|-
|10554, 10424
|BANDUNG
|1 Lokomotif CC 206
 
5 Kereta Ekonomi Premium (K3 2017 BD)
 
1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2017 BD)
 
5 Kereta Ekonomi Premium (K3 2017 BD)
|-
|10107
|JAKARTA GAMBIR
| rowspan="2" |[[Kereta api Sembrani|SEMBRANI]]
|1 Lokomotif CC 201 atau CC 206
 
1 Kereta Pembangkit (P 2016 JAKK)
 
4 Kereta Eksekutif (K1 2016 JAKK)
 
1 Kereta Makan (M1 2016 JAKK)
 
4 Kereta Eksekutif (K1 2016 JAKK)
|-
|10122
|BANDUNG
|1 Lokomotif CC 201 atau CC 206
 
4 Kereta Eksekutif (K1 2016 JAKK)
 
1 Kereta Makan (M1 2016 JAKK)
 
4 Kereta Eksekutif (K1 2016 JAKK)
 
1 Kereta Pembangkit (P 2016 JAKK)
|-
|10045
|JAKARTA GAMBIR
| rowspan="2" |Reguler
|1 Lokomotif CC 206
 
4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
 
1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
 
4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
|-
|10052
|BANDUNG
|1 Lokomotif CC 206
 
4 Kereta Eksekutif (K1 BD)
 
1 Kereta Makan Pembangkit (MP3 2016 BD)
 
4 Kereta Ekonomi AC Plus (K3 2016 BD)
|-
|10347
|JAKARTA GAMBIR
|[[Kereta api Senja Utama Solo|SENJA UTAMA SOLO]]
|1 Lokomotif CC 206
 
4 Kereta Bisnis AC (K2 SLO)
 
1 Kereta Makan Pembangkit (KMP2/MP2 SLO)
 
4 Kereta Bisnis AC (K2 SLO)
|}
'''Keterangan:'''
* Sejak dihapusnya kereta aling-aling pada pertengahan Agustus 2016, aling-aling kelas bisnis (K2) pada rangkaian eksekutif difungsikan juga untuk mengangkut penumpang.
26

suntingan