Al-Fatihah dalam berbagai bahasa: Perbedaan revisi

Madurese
(Madurese)
# Mugi Gusti maparin pituduh ka abdi sadaya kana jalan anu lempeng.
# Nyaéta jalan jalmi-jalmi anu parantos dipaparin nikmat ku Gusti, sanés jalan jalmi-jalmi anu kénging bebendon ti Gusti, sareng sanés jalan jalmi-jalmi anu salasar.
 
=== [[Bahasa Madura|Madura]] ===
# Kalabȃn (nyebbhut) asma Allah Sè Maha Bellas, Maha Nèser.
# (Sadhȃjȃ) pojhi kaaghunganèpon Allah, Pangèranèpon sadhȃjȃ alam
# Sè Maha Bellȃs, Sè Maha Neser.
# Sè ngobȃsae dhina bȃlessȃn.
# Namong dȃ' Ajunan(Allah) kaulȃ sadhȃjȃ nyembhȃ, sareng namong dȃ' Ajunan(Allah), kaulȃ sadhȃjȃ nyo'on pertolongan.
[http://surabaya.tribunnews.com/2012/06/30/inilah-bunyi-al-quran-terjemahan-bahasa-madura]
 
=== [[Bahasa Ilokano|Ilokano]] ===
721

suntingan