Surah Al-Mursalat: Perbedaan revisi

58 bita ditambahkan ,  4 tahun yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
 
== Terjemahan ==
''Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.''
#* Demi golongan yang diutus untuk membawa kebaikan seraya terbang kencang serta menebarkan, lalu menyebar luas maupun mengabarkan pengajaran, untuk himbauan ataupun peringatan; bahwasanya perkara yang telah dijanjikan kepada dirimu pasti terlaksana. (Ayat:1-7)
#* Tatkala bintang-bintang meredup, serta tatkala langit terbelah, serta tatkala gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, serta tatkala para Rasul dihadirkan; sampai hari apakah perkara yang demikian ditangguhkan? sampai Hari Keputusan; maka tahukah kamu apakah Hari Keputusan itu? celakalah golongan pembantah pada Hari itu. (Ayat:8-15)
#* Bukankah Kami yang telah memunahkan generasi terdahulu? lalu Kami ganti generasi tersebut dengan generasi pengganti; seperti itulah Kami memperlakukan golongan berdosa. (Ayat:16-18)
#* Celakalah golongan pembantah pada Hari itu! Bukankah Kami yang telah menciptakan kalian berbahan air yang hina? kemudian Kami tempatkan hal demikian dalam sebuah tempat yang kokoh, sampai keadaan yang telah ditentukan, lalu Kamilah yang menetapkan, maka Kami merupakan sebaik-baik yang menetapkan.<br> Celakalah golongan pembantah pada Hari itu! Bukankah Kami yang menyediakan bumi sebagai tempat perkumpulan antara golongan yang hidup dengan golongan yang mati? dan Kami jadikan disana, gunung-gunung yang menjulang tinggi, serta Kami beri minuman untuk kalian dengan air yang tawar? (Ayat:19-27)
# Celakalah golongan pembantah pada Hari itu! : "Bersegeralah kalian mendapatkan Azab yang dahulunya kalian bantah! biarlah kalian merasakan kurungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi, tidak pula menghindarkan kobaran api." Sesungguhnya tempat itu melontarkan nyala api sebesar istana, yang menyerupai iringan unta yang kuning. (Ayat:28-33)
#* Celakalah golongan pembantah pada Hari itu! Inilah: sebuah"Bersegeralah Harikalian ketikamendapatkan merekaAzab tidakyang sanggupdahulunya berdalihkalian sertabantah! tiadabiarlah diizinkankalian permintaanmerasakan maklumkurungan untukyang dirimempunyai merekatiga cabang, <br>Celakalahyang golongantidak pendustamelindungi, padatidak haripula itu!menghindarkan inilahkobaran Hariapi." Keputusan;Sesungguhnya Kamitempat himpunkanitu kalianmelontarkan beserta generasi terdahulu. "Sekiranya kaliannyala memilikiapi tipusebesar dayaistana, makayang lakukanmenyerupai haliringan ituunta terhadapyang Aku"kuning. (Ayat:3428-3933)
#* Celakalah golongan pembantah pada Hari itu! sedangkanInilah kalangansebuah bertaqwaHari beradaketika mereka dalamtidak naungansanggup teduhberdalih serta matatiada airdiizinkan kesejukan;permintaan sertamaklum disediakanuntuk buah-buah yangdiri mereka ingini, :<br>Celakalah "Makangolongan sertapendusta minumlahpada kalianhari denganitu! penuhinilah bahagiaHari atasKeputusan; hal-halKami yang dahuluhimpunkan kalian kerjakan"beserta generasi terdahulu. bahwa"Sekiranya demikianlahkalian Kamimemiliki memberitipu upahdaya, untukmaka golonganlakukan yanghal berbuatitu baik.terhadap Aku" (Ayat:4034-4439)
#* Celakalah golongan pembantah pada Hari itu! :"Makanlahsedangkan sertakalangan berfoya-foyalahbertaqwa kalianberada untukdalam sementaranaungan waktu,teduh bahwaserta sungguhmata kalianair memangkesejukan; golonganserta berdosa."disediakan <br>celakalahbuah-buah golonganyang pembantahmereka padaingini, Hari itu! sungguh ketika dahulu diserukan kepada golongan tersebut: "patuhlah!"Makan niscayaserta golonganminumlah tersebutkalian tidakdengan maupenuh patuh;bahagia <br>celakalahatas golonganhal-hal pembantahyang padadahulu Harikalian itu!kerjakan". makabahwa terhadapdemikianlah haditsKami apamemberi lagi,upah untuk golongan tersebutyang mauberbuat beriman?baik. (Ayat:4540-5044)
* Celakalah golongan pembantah pada Hari itu! :"Makanlah serta berfoya-foyalah kalian untuk sementara waktu, bahwa sungguh kalian memang golongan berdosa." <br>celakalah golongan pembantah pada Hari itu! sungguh ketika dahulu diserukan kepada golongan tersebut: "patuhlah!" niscaya golongan tersebut tidak mau patuh; <br>celakalah golongan pembantah pada Hari itu! maka terhadap hadits apa lagi, golongan tersebut mau beriman? (Ayat:45-50)
 
== Pranala luar ==