Buka menu utama

Perubahan

16 bita dihapus ,  3 tahun yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
 
== Pokok-pokok terjemahan ==
# ''Alif Laam Raa'', Inilah pesanayat-pesanayat Al-Kitab yang mengandung Hikmah.  (Ayat:1)
# Apakah mengherankan bagi umat manusia apabila Kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di tengah-tengah mereka: "peringatkan umat manusia dan gembirakan orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan terhormat di sisi Tuhan mereka", golongan yang kafir mengatakan: "sungguh ia adalah seorang penyihir belaka".  (Ayat:2)
# Sungguh Tuhan kalian ialah Yang Menciptakan langit beserta bumi selama enam Hari, lalu bersemayam pada Singgasana untuk mengatur segala urusan; <br>tiada yang mengadakan perantaraan melainkan telah Dia perkenan; demikian itu Allah, Tuhan kalian maka sembahlah Dia, <br>tidakkah kalian mengambil pelajaran? hanya menuju Dia kalian semua berpulang; sebagai sebuah janji yang sebenarnya daripada Allah, <br>Allah yang memulai penciptaan kemudian mengulangi yang demikian, agar Dia berikan pembalasan kepada orang-orang yang beriman serta yang memperbuat berbagai kebajikan secara adil sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air mendidih serta malapetaka pedih akibat kekafiran mereka.  (Ayat:3-4)
# Dialah yang menghadirkan matahari sebagai sebuah pelita yang menerangi serta bulan sebagai cahaya dan Dialah yang menentukan keadaan-keadaan tertentu supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu; Allah tidak menciptakan yang demikian melainkan berdasar Kebenaran, Dialah yang menjelaskan pertanda-pertanda untuk kaum yang mengetahui, <br>sungguh dalam pergantian malam serta siang, juga pada segala yang diciptakan Allah di langit maupun di bumi terdapat pertanda-pertanda untuk kaum yang bertaqwa.  (Ayat:5-6)
# Sungguh orang-orang yang tidak menantikan pertemuan dengan Kami, merasa nyaman dalam kehidupan dunia serta mereka merasa tenteram disana, demikian pula orang-orang yang melalaikan pesanayat-pesanayat Kami, merekalah yang tinggal di Neraka disebabkan yang telah mereka perbuat. <br>Bahwasanya orang-orang yang beriman serta memperbuat berbagai kebajikan, mereka itu dibimbing oleh Tuhan mereka karena keimanan mereka, di bawah mereka dialiri sungai-sungai dalam Surga kebaikan;  doa mereka disana ialah: "Dimuliakanlah Engkau", dan salam penghormatan bagi mereka ialah: "Salam" dan penutup doa mereka ialah: "Terpujilah Allah, Tuhannya semesta alam".  (Ayat:7-10)
# Dan sekiranya Allah segerakan kejahatan pada umat manusia sebagaimana permintaan mereka supaya menyegerakan kebaikan, tentulah diri mereka telah binasa; maka Kami biarkan orang-orang yang tidak menantikan pertemuan dengan Kami bergelimang dalam kebingungan mereka.  (Ayat:11)
# Dan apabila manusia dilanda bahaya maka dia memanggil-manggil kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, namun setelah Kami lenyapkan bahaya itu daripada dirinya, ia pergi begitu saja, seolah-olah ia tidak pernah memanggil-manggil Kami tentang bahaya yang pernah melanda dirinya, demikianlah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik yang mereka lakukan; <br>dan sungguh telah Kami tumpas umat-umat sebelum kalian, sewaktu mereka berlaku sewenang-wenang padahal Utusan-Utusan mereka hadir kepada mereka disertai keterangan-keterangan jelas; akan tetapi mereka tidak mau beriman sehingga Kami timpakan balasan kepada golongan yang berdosa itu kemudian Kami jadikan kalian sebagai para pengganti di muka bumi sepeninggal mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kalian berperilaku.  (Ayat:12-14)
# Dan apabila pesanayat-pesanayat Kami yang jelas dibacakan kepada mereka, orang-orang yang tidak menantikan pertemuan dengan Kami mengatakan: "tunjukkan Al-Quran yang lain daripada ini atau gantilah saja" Katakanlah: "tidak patut bagiku untuk mengganti yang demikian dari pihakku sendiri; aku tidak mengikut terkecuali yang diwahyukan kepadaku; sungguh aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku, tentang malapetaka pada suatu Hari yang menggemparkan" Katakanlah: "sekiranya Allah menghendaki, aku tidak membacakan yang demikian kepada kalian dan Dia tidak menyampaikan yang demikian kepada kalian" sungguh aku telah tinggal bersama kalian beberapa waktu sebelumnya; tidakkah kalian menyadari itu?" <br>maka siapakah yang lebih sewenang-wenang dibanding yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan pesanayat-pesanNyaayatNya? dibacakan kepada merekabahwasanya golongan berdosa itu tidaklah menang, bahkan mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak dapat mendatangkan kesukaran kepada mereka maupun tidak mendatangkan manfaat untuk mereka, dan mereka mengatakan: "itulah sebagai perantaraan kepada kami di sisi Allah". Katakanlah: "Apakah kalian mengabarkan kepada Allah tentang perkara yang tidak Dia ketahui baik di langit maupun di bumi?" Dimuliakanlah Dia serta Diluhurkanlah Dia dibanding yang mereka persekutukan.  (Ayat:15-18)
# Umat manusia dahulunya tidak lain adalah satu umat, kemudian mereka berselisih; <br>sekiranya bukan karena didahului oleh suatu ketetapan dari Tuhanmu, tentulah telah diselesaikan perkara mereka yang mereka perselisihkan.  (Ayat:19)
# Dan mereka mengatakan: "mengapakah tidak dikirimkan kepada dirinya suatu pertanda dari Tuhannya?" maka katakanlah: "bahwasanya perkara yang ghaib itu urusan Allah, maka nantikanlah bahwa aku bersama kalian termasuk golongan yang menanti.  (Ayat:20)
# Dan apabila Kami karuniakan suatu kebaikan kepada manusia sesudah keburukan menimpa mereka, tiba-tiba mereka merencanakan siasat terhadap pesanayat-pesanayat Kami; Katakanlah: "Allah lebih cepat dalam merencanakan siasat" bahwasanya para utusan Kami mencatat yang kalian tipu dayakan itu. (Ayat:21)
# Dialah Tuhan yang memungkinkan kalian menempuh perjalanan di darat dan di lautan sehingga apabila kalian berada di dalam suatu bahtera, dan ia meluncur mengangkut orang-orang yang ada di dalamnya disertai angin yang baik, mereka bergembira terhadapnya, seketika apabila angin badai menerjang dan hantaman gelombang dari berbagai arah menimpa dan mereka merasa telah terancam, maka mereka berdoa kepada Allah secara tulus kepadaNya : "sungguh jika Engkau selamatkan kami menghadapi ini, tentulah kami termasuk golongan yang berterimakasih"  maka tatkala Allah telah menyelamatkan mereka, seketika mereka berlaku sesuka hati di muka bumi secara sembarangan, Wahai umat manusia, sungguh kecerobohan kalian itu akan menimpa diri kalian sendiri; yang demikian hanya sebagai kesenangan hidup duniawi kemudian kepada Kami kalian berpulang, lalu Kami jelaskan kepada kalian yang telah kalian perbuat.  (Ayat:22-23)
# Sungguh perumpamaan kehidupan duniawi itu serupa dengan air yang Kami turunkan dari langit, yang kemudian melalui yang demikian tanaman-tanaman di bumi tumbuh subuer; sebagian ada yang dimakan umat manusia serta hewan ternak; hingga ketika bumi itu telah menampakkan keindahan dan ketakjuban maka pemilik-pemiliknya menganggap bahwa merekalah yang memiliki yang demikian seketika ketetapan Kami terjadi di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan yang demikian serupa tanah lapang yang diterjang badai, yang seolah belum pernah ditumbuhi apapun, <br>Demikianlah Kami jelaskan pertanda-pertanda kepada kaum yang berpikir.  (Ayat:24)
# Ingatlah, bahwasanya Milik Allah segala yang di langit maupun di bumi <br>sedangkan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, mereka itu tidak lain menuruti dugaan belaka serta mereka hanyalah berprasangka.  (Ayat:66)
# Mereka mengatakan: "Allah beranak" Dimuliakanlah Allah; Dialah Yang Maha Kaya; MilikNya segala yang ada di langit maupun di bumi, kalian itu mempunyai jaminan tentang perkara itu; pantaskah kalian mengatakan terhadap Allah yang tidak kalian ketahui? Katakanlah: "bahwasanya orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah tidaklah berhasil", dengan kesenangan di dunia, yang kemudian menuju Kami mereka berpulang, sehingga Kami timpakan kepada mereka tentang malapetaka yang menyakitkan disebabkan kekafiran mereka.  (Ayat:68-70)
# Dan bacakan riwayat Nuh kepada mereka, di waktu ia berkata kepada kaumnya: "wahai kaumku, jika terasa berat bagi kalian terhadap keberadaanku maupun peringatan-peringatanku tentang pesanayat-pesanayat Allah, oleh karena kepada Allah aku menaruh kepercayaan; maka tegaskan keputusan kalian beserta sekutu-sekutu kalian, kemudian janganlah keputusan kalian itu dirahasiakan, lakukan terhadap diriku, dan jangan menunda-nunda itu terhadapku; jika kalian berpaling, aku tidak menuntut upah sedikitpun dari kalian; upahku tidak lain dari Allah belaka, dan aku diperintah supaya aku termasuk golongan yang berserah diri" <br>lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan ia beserta orang-orang yang menyertainya di dalam bahtera, dan Kami jadikan mereka itu generasi pengganti supaya Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan pesanayat-pesanayat Kami maka perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang diperingatkan itu, <br>maka sesudah Nuh, Kami utus beberapa Utusan menghadap kaum mereka; para Utusan itu hadir kepada mereka beserta keterangan-keterangan jelas, akan tetapi mereka tidak beriman sebab sebelumnya mereka telah mendustakan yang demikian; demikianlah Kami mengeraskan kalbu golongan yang keterlaluan.  (Ayat:71-74)
# Maka sesudah para Utusan itu, Kami utus Musa beserta Harun menghadap Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, beserta pertanda-pertanda Kami, <br>maka mereka menyombongkan diri dan mereka memang kaum berdosa; dan tatkala telah hadir kepada mereka; Kebenaran dari sisi Kami, mereka mengatakan: "sungguh ini adalah sihir belaka" Musa berkata: "Apakah kalian mengatakan terhadap Kebenaran itu ketika ia datang kepada kalian, sihirkah ini?" padahal para penyihir itu tiada menang" mereka mengatakan: "Apakah kalian menghadap kepada kami untuk memalingkan kami dari yang kami dapati telah diterapkan oleh para leluhur kami dan supaya kalian berdua berkedudukan kuat di bumi? kami takkan mengimani kalian berdua" <br>Fir'aun berkata: "hadirkan kepadaku segala penyihir hebat!"  maka tatkala para penyihir itu datang; Musa berkata kepada mereka: "lemparkan yang hendak kalian lemparkan" maka setelah mereka melempar, Musa berkata: "Apa yang kalian lakukan itu, itulah sihir sungguh Allah yang akan mengungkapkan kesia-siaan itu" bahwasanya Allah tak berkenan terhadap tindakan golongan pengacau; dan Allah akan membuktikan Kebenaran dengan KetetapanNya walaupun orang-orang berdosa membenci itu. <br>Maka tiada yang beriman kepada Musa, selain pemuda-pemuda dari kalangan kaumnya yang khawatir bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka; sungguh Fir'aun itu berlaku sewenang-wenang di bumi dan sungguh termasuk golongan yang keterlaluan; <br>Musa berkata: "wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah maka taruhlah kepercayaan kepada Dia saja, jika kalian memang golongan yang berserah diri" lalu mereka berkata: "Kepada Allah kami menaruh kepercayaan! Wahai Tuhan kami; janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang berlaku sewenang-wenang itu, dan selamatkan kami melalui KasihMu terhadap kaum yang kafir" dan Kami wahyukan kepada Musa serta saudaranya: " dirikan beberapa rumah di Mesir sebagai tempat tinggal untuk kaum kalian dan jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai tempat berdoa, dan dirikan shalat serta gembirakan golongan yang beriman" <br>Musa berkata: "Ya Tuhan kami, sungguh Engkau telah memberi kemewahan dan harta benda dalam kehidupan dunia kepada Fir'aun serta pemuka-pemukanya; Wahai Tuhan Kami, sehingga mereka menyimpang terhadap JalanMu; Wahai Tuhan kami, renggutlah harta benda mereka dan keraskan kalbu mereka, supaya mereka tidak beriman sehingga mereka ditimpa malapetaka pedih"  Dia berfirman: "sungguh telah diperkenankan permohonan kalian berdua sebab itu tetaplah kalian berdua pada jalan lurus dan janganlah kalian meniru kebiasaan orang-orang yang tidak mengetahui".  (Ayat:75-89)  
# Dan Kamilah yang memungkinkan Bani Israel menyeberangi lautan, kemudian mereka dikejar oleh Fir'aun serta bala tentaranya yang hendak menganiaya juga menindas; tatkala ia hampir tenggelam; ia berkata: "aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk golongan yang berserah diri"  Apakah sekarang? padahal kamu telah berlaku durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk golongan yang berlaku sewenang-wenang; maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran untuk orang-orang yang sepeninggalmu dan sungguh kebanyakan manusia mengabaikan pertanda-pertanda Kami, <br>dan sungguh telah Kami tempatkan Bani Israel di kediaman yang baik serta Kami hidupi mereka dengan segala yang bermanfaat; kemudian mereka tidak berselisih terkecuali sesudah Ilmu hadir kepada mereka; bahwasanya Tuhan kalian yang akan menyelesaikan perkara mereka pada Hari Kebangkitan tentang yang mereka perselisihkan itu.  (Ayat:90-93)
# Maka apabila kamu meragu mengenai yang Kami sampaikan kepadamu maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca Al-Kitab sebelum kamu; sungguh telah datang Kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu temasuk golongan yang meragu.  (Ayat:94)
# Dan jangan menjadi golongan yang membantah pesanayat-pesanayat Allah yang menyebabkan kalian termasuk golongan yang celaka; bahwasanya orang-orang yang telah dikeraskan melalui penegasan Tuhanmu, mereka takkan beriman sekalipun dihadirkan kepada mereka segala macam pesan, hingga mereka mendapati malapetaka pedih.  (Ayat:95-97)
# Dan mengapa tiada suatu kota yang beriman, yang iman mereka bermanfaat untuk mereka selain kaum Yunus? tatkala mereka beriman, Kami lenyapkan malapetaka yang menghinakan kepada mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan untuk mereka sampai waktu tertentu, dan sekiranya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua yang di bumi beriman, lalu apakah kamu hendak memaksa umat manusia supaya menjadi golongan yang beriman?  dan tiada seorangpun yang beriman kecuali diperkenan oleh Allah; dan Allah menimpakan kebingungan kepada orang-orang yang tidak berpikir, Katakanlah: "Perhatikan apa yang di langit maupun di bumi; tiada bermanfaat pertanda-pertanda Allah serta para Utusan yang memperingatkan bagi kaum yang tidak beriman." mereka tidak menantikan kecuali sebagaimana nasib orang-orang yang telah ditumpas sebelum mereka, <br>Katakanlah: "maka nantikan, bahwasanya aku pun termasuk golongan yang menanti bersama kalian" kemudian Kami selamatkan para Utusan Kami serta orang-orang yang beriman, demikianlah, bahwa kewajiban Kami untuk menyelamatkan golongan yang beriman.  (Ayat:98-103)
# Katakanlah: "wahai umat manusia, jika kalian masih dalam keraguan tentang agamaku, bahwa aku tidak mengabdi kepada yang kalian sembah selain Allah, melainkan aku mengabdi kepada Allah yang akan mewafatkan kalian dan aku telah diperintah supaya termasuk golongan yang beriman" serta arahkan wajah kalian kepada agama yang tulus dan jangan termasuk golongan mempersekutukan; dan jangan menyembah apapun yang tidak menghadirkan manfaat dan tidak menghadirkan kesukaran kepada kalian selain Allah; sebab jika kalian berlaku demikian, maka kalian benar-benar termasuk golongan yang berlaku sewenang-wenang".  (Ayat:104-106)