Surah Al-Ma’idah: Perbedaan revisi

4 bita ditambahkan ,  4 tahun yang lalu
(ubahan)
# Wahai Utusan, janganlah kelompok yang berlomba-lomba dalam penyangkalan mereka menggelisahkanmu, serta yang berseru: "Kami telah beriman" di bibir mereka, padahal kalbu mereka tidak beriman; <br>demikian pula yang di antara kaum Yahudi yang gemar mendengarkan dusta dan gemar mendengarkan dari kaum lain sesuatu yang tidak disampaikan (diwahyukan) kepadamu; mereka menyimpangkan perkataan-perkataan dari keadaan asal. Mereka berkata: "Jika disampaikan yang semacam ini kepada kalian, maka terimalah dan jika yang disampaikan bukan semacam ini maka waspadalah". Barangsiapa yang Allah biarkan kesesatannya, maka kamu takkan sanggup menolak sesuatupun daripada Allah.<br> Mereka itulah orang-orang yang kalbu mereka tidak layak untuk dimurnikan Allah. <br>Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mereka mendapat malapetaka mengerikan di Akhirat. <br>Mereka mendengarkan dusta, menelan segala yang haram. Jika mereka datang kepadamu maka berilah keputusan bagi mereka, atau tinggalkan mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak bisa sedikitpun mengusikmu. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka berilah keputusan di antara mereka secara sesuai, sesungguhnya Allah menyukai golongan yang berlaku santun. (Ayat:41-42)
# Dan bagaimanakah mereka menghendakimu (sebagai) hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang berisi hukum Allah, kemudian mereka berpaling terhadap yang demikian? yang sebenarnya mereka bukan golongan yang beriman.  <br>Sesungguhnya Kamilah yang telah mengirimkan Taurat yang berisi bimbingan dan cahaya terang; para nabi dan para Rabi serta para cendekiawan di antara kaum Yahudi yang berserah diri kepada Allah memutuskan perkara berdasarkan yang demikian (Taurat), disebabkan merekalah yang dipercayai untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi para saksi terhadap hal itu. <br>Maka janganlah kalian takut terhadap manusia, tetapi takutlah padaKu. <br>Dan jangan memandang rendah pesan-pesanKu. <br>Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang dikirimkan Allah, itulah orang-orang kafir (penyangkal kebenaran).
# Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, bahwa tubuh ganti tubuh, [[mata ganti mata]], hidung ganti hidung, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi, dan luka (pun) ada pembalasannya. Barangsiapa yang merelakan (hak pembalasan)nya, maka yang demikian itu menjadi sangkalan (penebus) baginya. <br>Barangsiapa tidak memutuskan perkara berdasarkan yang dikirimkan Allah, maka itulah orang-orang yang sewenang-wenang. (Ayat:43-45)
# Dan Kami susul warisan mereka pada Isa, putra Maryam, menggenapi yang sebelumnya, sebagian Taurat. <br>Dan Kami telah serahkan kepadanya Injil yang berisi bimbingan dan cahaya terang, dan menggenapi yang sebelumnya, sebagian Taurat. Dan pengajaran bagi golongan yang bertaqwa.  <br>Dan hendaklah para pewaris Injil, memutuskan perkara berdasarkan yang dikirimkan Allah didalamnya. <br>Barangsiapa tidak memutuskan perkara berdasarkan yang dikirimkan Allah, maka itulah golongan yang fasik. (Ayat:46-47)
# Dan Kamilah yang telah mengirimkan kepadamu Al-Kitab beserta kebenaran, menggenapi yang Al-Kitab terdahulu dan keterangan tentang kitab-kitab tersebut; maka putuskan perkara mereka berdasarkan yang Allah kirimkan dan janganlah kalian menuruti kecenderungan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah tersampaikan kepada kalian. <br>Kami jadikan suatu peraturan dan tuntunan bagi tiap-tiap umat di antara kalian. Sekiranya Allah menghendaki, maka kalian dijadikan satu umat, tetapi Dia bermaksud menguji (kepasrahan) kalian terhadap yang disampaikan kepada kalian, maka berlomba-lombalah dalam kebajikan, kepada Allah kalian semua berpulang, lalu Dia menjelaskan yang kalian perselisihkan, (Ayat:48)