Hisyam bin al-Mughirah

Hisyam bin al-Mughirah berasal dari klan Banu Makhzum dari suku Quraisy dan merupakan tokoh sezaman dengan Muhammad. Ia adalah tokoh berpangkat tinggi di kalangan Quraisy dan salah satu panglima dalam perang.[1]

Ia adalah salah satu putra Mughirah bin Abdullah, salah satu kepala suku Quraish. Salah satu putrinya adalah Hantamah, yang merupakan ibu Umar bin Khattab.[2] Lewat istrinya Asma binti Mukharraba, ia adalah ayah dari Abu Jahal, lawan terkenal Muhammad.[3] Saudaranya adalah Walid bin al-Mughirah, menjadikannya paman dari jenderal Muslim terkenal Khalid bin Walid.

Ia diyakini wafat pada tahun 598.[4]

ReferensiSunting

  1. ^ Ibn Sa'd, Muhammad. Tabaqat al-Kabir. 1. Diterjemahkan oleh Haq, S. M. Delhi: Kitab Bhavan. hlm. 142–143. 
  2. ^ Muhammad ibn Saad, Tabaqat al-Kabir vol. 3. Translated by Bewley, A. (2013). The Companions of Badr, p. 203. London: Ta-Ha Publishers.
  3. ^ Muhammad ibn Saad, Tabaqat al-Kabir vol. 8. Translated by Bewley, A. (1995). The Women of Madina, p. 209. London: Ta-Ha Publishers.
  4. ^ Kister, M. J. (1986). “Mecca and the tribes of Arabia: Some notes on their relations” in Sharon, M. (Ed.). Studies in Islamic history and civilization in honour of Professor David Ayalon, 33-57. Jerusalem: Cana & Leiden: E. J. Brill.