Dirk Fok van Slooten

Dirk Fok van Slooten (Amersfoort, 1891 - Amsterdam, 1953) ialah seorang ahli botani berkebangsaan Belanda.

Van Slooten mendapatkan gelar doktor dari Universiteit van Utrecht pada tahun 1919. Pada tahun itu pula ia diangkat sebagai asisten 's Lands Plantentuin te Buitenzorg (kemudian Kebun Raya Bogor). Pada tahun 1948, ia diangkat sebagai direktur kebun raya tersebut, dan merupakan direktur terakhir yang berkebangsaan Belanda. Setelah lengser dari jabatannya pada tahun 1951, Van Slooten kembali ke negerinya.

Rujukan sunting