Daftar bintang di rasi bintang Phoenix

artikel daftar Wikimedia

Ini adalah bintang-bintang yang berada di rasi bintang Phoenix

Nama B F HD HIP RA Dec vis.
mag.
abs.
mag.
Jarak (tc) Sp. class Kondisi Nama
lain
Asal
bahasa
Arti
izalR α 2261 2081  00j 26m 16.87d  −42° 18′ 18.4″ 2.40 0.52 77 K0III... Ankaa, Nair al Zaurak / Cymbae, Lucida Cymbae Arab / Latin burung phoenix, yang terang di "rakit"
β Phe β 6595 5165  01j 06m 05.11d  −46° 43′ 06.6″ 3.32 −0.60 198 G8IIIvar Al Rial III, Al Rial ath Thaalith Arab burung unta kecil ketiga[1]
γ Phe γ 9053 6867  01j 28m 21.94d  −43° 19′ 03.8″ 3.41 −0.87 234 K5II-III Al Rial V, Al Rial al Khamsaa Arab burung unta kecil kelima[1]
ε Phe ε 496 765  00j 09m 24.54d  −45° 44′ 49.2″ 3.88 0.71 140 K0III 火鳥四 China bintang keempat pada rasi Burung Api
κ Phe κ 2262 2072  00j 26m 12.12d  −43° 40′ 47.7″ 3.93 2.07 77 A7V Al Rial I, Al Rial al Awwal Arab burung unta kecil pertama[1]
δ Phe δ 9362 7083  01j 31m 14.98d  −49° 04′ 23.1″ 3.93 0.66 147 K0III-IV 天園一 China bintang pertama pada rasi Kebun Buah di Langit[2]
ζ Phe ζ 6882 5348  01j 08m 23.06d  −55° 14′ 45.0″ 3.94 −0.73 280 B6V + B0V 水委二 China bintang kedua pada rasi Air Deras yang Berbelok[2]
η Phe η 4150 3405  00j 43m 21.24d  −57° 27′ 47.2″ 4.36 0.02 240 A0IV 水委三 China bintang ketiga pada rasi Air Deras yang Berbelok
ψ Phe ψ 11695 8837  01j 53m 38.82d  −46° 18′ 08.8″ 4.39 −0.58 321 M4III SB
μ Phe μ 3919 3245  00j 41m 19.58d  −46° 05′ 06.0″ 4.59 0.19 247 G8III Al Rial II, Al Rial Al Rial ath Thani Arab burung unta kecil kedua[1]
ι Phe ι 221760 116389  23j 35m 04.53d  −42° 36′ 54.4″ 4.69 0.07 273 A2V 火鳥二 China bintang kedua pada rasi Burung Api
222095 116602  23j 37m 50.94d  −45° 29′ 32.4″ 4.74 0.80 200 A2V
λ1 Phe λ1 2834 2472  00j 31m 24.86d  −48° 48′ 12.8″ 4.76 1.15 172 A0V 火鳥八 China bintang kedelapan pada rasi Burung Api
12055 9095  01j 57m 09.99d  −47° 23′ 07.1″ 4.82 0.26 267 G8III
ν Phe ν 7570 5862  01j 15m 10.57d  −45° 31′ 55.5″ 4.97 4.08 49 F8V Al Rial IV, Al Rial Al Rial ar Raabi Arab burung unta kecil keempat[1]
φ Phe φ 11753 8882  01j 54m 22.06d  −42° 29′ 48.8″ 5.12 0.24 309 A3V
π Phe π 224554 118234  23j 58m 55.72d  −52° 44′ 45.4″ 5.13 0.65 257 K1III
χ Phe χ 12524 9459  02j 01m 42.40d  −44° 42′ 48.2″ 5.15 −0.14 372 K5III
σ Phe σ 223145 117315  23j 47m 15.99d  −50° 13′ 35.1″ 5.18 −1.11 592 B3V 火鳥三 China bintang ketiga pada rasi Burung Api
υ Phe υ 6767 5300  01j 07m 47.83d  −41° 29′ 13.0″ 5.21 1.29 198 A3V
ρ Phe ρ 4919 3949  00j 50m 41.13d  −50° 59′ 12.9″ 5.24 0.82 250 F2III
6245 4890  01j 02m 49.19d  −46° 23′ 50.4″ 5.39 1.10 235 G8III
2490 2240  00j 28m 26.42d  −39° 54′ 53.6″ 5.42 −0.10 415 M0III
8651 6592  01j 24m 40.77d  −41° 29′ 32.9″ 5.42 1.03 247 K0III
120 Phe 120 10934 8240  01j 46m 05.93d  −50° 48′ 58.4″ 5.49 −1.10 679 M3III
λ2 Phe λ2 3302 2802  00j 35m 41.13d  −48° 00′ 02.4″ 5.51 2.72 118 F6V
224865 107  00j 01m 20.11d  −50° 20′ 14.6″ 5.53 −0.64 558 M2III
3158 2711  00j 34m 27.62d  −52° 22′ 23.5″ 5.57 3.53 84 F3IV-V
12296 9313  01j 59m 38.85d  −42° 01′ 49.0″ 5.57 1.06 260 K1III
2726 2383  00j 30m 25.97d  −48° 12′ 52.9″ 5.67 2.40 147 F2V
HD 142 142 522  00j 06m 18.66d  −49° 04′ 30.3″ 5.70 3.66 84 G1IV... memiliki planet (b)
τ Phe τ 224834 88  00j 01m 04.60d  −48° 48′ 35.5″ 5.71 −0.41 546 G8III
ξ Phe ξ 3980 3277  00j 41m 46.30d  −56° 30′ 05.2″ 5.72 1.64 213 Ap
4391 3583  00j 45m 45.43d  −47° 33′ 07.8″ 5.80 4.93 49 G5IV
13336 10035  02j 09m 09.33d  −43° 30′ 59.3″ 5.84 −0.39 574 K1III
13940 10440  02j 14m 31.96d  −41° 10′ 00.1″ 5.91 0.86 334 G9III
4293 3521  00j 44m 57.12d  −42° 40′ 34.8″ 5.94 1.82 217 A7V
BD Phe[3] 11413 8593  01j 50m 54.48d  −50° 12′ 22.1″ 5.94 1.57 244 A1V
3750 3137  00j 39m 51.91d  −44° 47′ 46.8″ 6.00 1.16 303 K1IIICN...
221323 116097  23j 31m 26.92d  −44° 50′ 36.7″ 6.02 0.74 371 K0III
224022 117880  23j 54m 38.34d  −40° 18′ 00.5″ 6.03 3.80 91 F8IV
3303 2789  00j 35m 33.32d  −54° 49′ 18.3″ 6.04 1.59 253 K0IV
θ Phe θ 222287 116737  23j 39m 27.92d  −46° 38′ 16.4″ 6.07 1.42 278 A+...
222803 117075  23j 44m 01.05d  −45° 04′ 59.3″ 6.08 1.76 238 G8IV
ω Phe ω 6192 4829  01j 02m 01.81d  −57° 00′ 08.7″ 6.12 0.86 368 G8III
11332 8552  01j 50m 20.08d  −47° 48′ 59.4″ 6.14 0.25 490 K1IV
4304 3527  00j 44m 59.72d  −53° 42′ 53.6″ 6.15 2.87 148 F7III
9414 7115  01j 31m 39.02d  −45° 34′ 32.6″ 6.17 1.22 319 A2V
15064 11231  02j 24m 33.71d  −40° 50′ 26.6″ 6.17 3.70 102 G5IV
BB Phe[4] 2724 2388  00j 30m 27.83d  −40° 56′ 22.7″ 6.18 0.63 420 F2III
11022 8320  01j 47m 16.69d  −41° 45′ 36.2″ 6.18 −0.01 563 K5/M0III
220802 115759  23j 27m 09.08d  −50° 09′ 26.2″ 6.22 0.26 507 B9V
9184 6952  01j 29m 30.54d  −46° 45′ 23.3″ 6.25 −1.14 982 M3III
2529 2256  00j 28m 42.98d  −50° 31′ 58.2″ 6.26 0.93 380 K0III
8681 6595  01j 24m 41.92d  −44° 31′ 42.7″ 6.26 −0.11 613 K1II
9544 7189  01j 32m 36.39d  −49° 43′ 39.1″ 6.27 1.74 263 F4V
224750 25  00j 00m 19.05d  −44° 17′ 25.1″ 6.28 1.97 237 G3IV
4737 3807  00j 48m 56.74d  −46° 41′ 51.7″ 6.28 0.90 388 G8III
14832 11043  02j 22m 11.70d  −43° 11′ 59.7″ 6.30 0.64 441 K0III
469 730  00j 09m 02.35d  −54° 00′ 07.1″ 6.32 0.55 466 G4IV...
13423 10111  02j 10m 04.77d  −43° 48′ 56.0″ 6.32 0.92 392 G8III
223011 117219  23j 46m 01.18d  −40° 10′ 56.9″ 6.32 2.25 213 A7V
1483 1502  00j 18m 42.52d  −43° 14′ 08.1″ 6.33 0.99 381 K2III
14509 10832  02j 19m 24.76d  −41° 50′ 54.4″ 6.36 0.29 534 K2III
3488 2937  00j 37m 18.18d  −54° 23′ 37.7″ 6.40 0.58 476 K0II/IIICN
7082 5477  01j 10m 07.38d  −57° 41′ 38.9″ 6.41 0.90 413 G6II/III
9895 7443  01j 35m 50.60d  −39° 56′ 49.2″ 6.43 3.55 123 F3/F5V
221051 115907  23j 29m 00.80d  −44° 29′ 52.9″ 6.43 0.36 533 K2III
11421 8641  01j 51m 26.35d  −39° 50′ 09.2″ 6.44 0.74 450 K1IIICN...
224782 50  00j 00m 34.29d  −53° 05′ 51.6″ 6.49 2.63 193 G1IV
4849 3903  00j 50m 03.76d  −43° 23′ 41.8″ 6.49 1.56 316 A9/F0III
13387 10096  02j 09m 48.43d  −40° 51′ 59.2″ 6.49 2.32 222 F3V
223549 117571  23j 50m 35.63d  −47° 22′ 37.3″ 6.49 0.87 434 G8III
13218 9951  02j 08m 05.70d  −41° 52′ 49.4″ 6.50 1.80 284 A4V
HD 6434 6434 5054  01j 04m 40.1511d  –39° 29′ 17.6″ 7.72 4.69 131 G2/G3V memiliki planet (b)
HD 2039 2039 1931  00j 24m 20.28d  –56° 39′ 00.2″ 9.01 4.24 293 G2/G3IV/V memiliki planet (b)
WASP-18  01j 37m 25.03d  –45° 40′ 40.389″ 9.30 4.18 344 F9 memiliki planet (b)
WASP-5  23j 57m 23.76d  –41° 16′ 37.7″ 12.26 4.90 968 G4V memiliki planet (b)
WASP-4  23j 34m 15.06d  –42° 03′ 41.1″ 12.6 5.21 979 G7V memiliki planet (b)
Gliese 915  00j 02m 10.77d  –4.° 09′ 47.2″ 13.05 25.43 DA5 Proxima Phoenicis
HE0107-5240  01j 09m 29.10d  −52° 24′ 34.0″ 15.17

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting