Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1987–1992

Berikut ini daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1987–1992, berdasarkan daerah pemilihan serta Pengganti Antar Waktu (PAW).[1]

Daerah Istimewa Aceh sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 H. Ismail Hasan Metareum, S.H.   PPP
2 Tgk. H. Ghazali Anna   PPP
3 Drs. Tgk. Djamaluddin Waly   PPP
4 Mudji Budiman   PPP
5 dr. H. Yuliddin Away, D.T.P.H.   Golkar
6 Ir. H. Abdullah Puteh, B.R.E.   Golkar
7 H. Moehammadiyah Hadji, S.H.   Golkar
8 Drs. H.M. Diah Ibrahim   Golkar
9 Drs. H. Loekman   Golkar
10 H. Teuku Thaib Ali   PDI

Sumatera Utara sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Ismed Batara Siregar, S.H.   PPP
2 Drs. H. Harun Amin   PPP
3 Drs. H.M.S. Sori Tua Siregar, S.E.   PPP
4 Drs. H. Darussamin A.S.   PPP
5 Drs. Jacob S. Tobing, M.P.A.   Golkar
6 H. Djamaluddin Tambunan, S.H.   Golkar
7 Drs. H. Bomer Pasaribu, S.H.   Golkar
8 M.S. Situmorang, S.H.   Golkar
9 Drs. Faoziduhu Harefa, S.H.   Golkar
10 T.A. Lingga   Golkar
11 Ir. Abdurrachman Rangkuti   Golkar
12 Drs. Osman Simanjuntak   Golkar
13 Drs. Mulatua Pardede   Golkar
14 Drs. H. Slamet Riyanto   Golkar
15 Ir. Erie Soekardja   Golkar
16 Drs. Palar Batubara   Golkar
17 Azmy Perkasa Alam Alhaj   Golkar
18 Dra. Herawaty Tarigan   Golkar
19 Fatimah Achmad, S.H.   PDI
20 Ir. H. Anwar Datuk   PDI
21 Hironimus Soripada Sihombing   PDI

Sumatera Barat sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.   PPP
2 Ny. Djailinar Oetomo, B.A.   PPP
3 H. Muhammad Buang, S.H.   PPP
4 Dwie Riaweny S. Nasution, B.A.   Golkar
5 Zulharman Said   Golkar
6 Aulia Aman Rachman, S.H.   Golkar
7 H. Djohari Kahar, S.H. Gelar Datuk Bagindo   Golkar
8 Novyan Kaman, S.H.   Golkar
9 Damsiwar, S.H. Gelar Datuk Bagindo Sampono   Golkar
10 Drs. Akmal Sinin   Golkar
11 H. Jamaris Yoenoes   Golkar
12 H. Ahmad H.M.S., S.H.   Golkar
13 Ir. Irma Alamsyah, M.Sc.   Golkar
14 S. Woeryono Widjoyodiputro   Golkar
15 H. Ismael Hassan, S.H.   Golkar

Riau sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Muhammad Yusuf Husin, S.H.   PPP
2 H. Masnoer   Golkar
3 R. Soetjipto, S.H.   Golkar
4 Goenarso, S.F.   Golkar
5 Drs. H. Ismail Suko   Golkar
6 Ny. Hj. Rosma Jupin Saragih, B.A.   Golkar
7 Drs. Zamharir A.R.   Golkar

Jambi sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Kemas Badaruddin   PPP
2 Ir. Usman Hasan   Golkar
3 Nawawi Jufri, B.A.   Golkar
4 Supomo   Golkar
5 A. Azies Pulungan   Golkar
6 Z. Ansori Ahmad, S.H.   Golkar

Sumatera Selatan sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 H. Muhar Madjid   PPP
2 Drs. Suandi Hambali   PPP
3 Mohammad Hatta Mustafa, S.H.   Golkar
4 H. C.H. Muhammad Muas   Golkar
5 Ny. R.H.A. Tuti Zahra Hamid, S.H.   Golkar
6 H. Amir Yudowinarno   Golkar
7 Ny. Wulanrugian M. Ratulangie Sudjoko   Golkar
8 H. Ahmad Natar   Golkar
9 Ir. H. Indra Bambang Utoyo, S.E.   Golkar
10 Harry Soewondo, S.H.   Golkar
11 H. Mohd. Taslim Ibrahim   Golkar
12 H. Kemas Fachruddin   PDI
13 M. Taufiq Kiemas   PDI

Bengkulu sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Thaheransyah Karim   PPP
2 Drs. H. Muhammad Murni   Golkar
3 dr. H. Abu Hanifah Rachman   Golkar
4 Zainul Asikin   Golkar

Lampung sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Dr. H. Djaelani Naro, S.H.   PPP Wakil Ketua Korbid Kesejahteraan Rakyat
2 Albert Hasibuan, S.H.   Golkar
3 Drs. H. Muchsin Ridjan   Golkar
4 H. Raden Achmad Rivai   Golkar
5 Hardoyo   Golkar
6 Abu Hasan Sazili M.   Golkar
7 Ir. Zulkifli Indrakesuma   Golkar
8 dr. M.P. Pasaribu   Golkar
9 Dra. Ny. Choiriyah Moestafa   Golkar
10 H.A. Yahya Murad, S.H.   Golkar

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 K.H. Ahmad Mursyidi H.M.   PPP
2 Ny. Hj. Safinah Udin, B.A.   PPP
3 Drs. H. Mardinsyah   PPP
4 Sarwo Edhie Wibowo   Golkar
5 Drs. Erwan Sukardja, S.H.   Golkar PAW sejak 31 Januari 1989 menggantikan Anindiyati Sulasikin Murpratomo yang diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita pada Kabinet Pembangunan V.
6 Effendi Jusuf, S.H.   Golkar
7 K.H.A. Syarifuddin Sapari   Golkar
8 Drs. Soeseno   Golkar
9 Agung Laksono   Golkar
10 Drs. Ferdinand Marulam Tua Rajagukguk   Golkar
11 Sukotriwarno, S.H.   Golkar
12 Drs. Soerjadi   PDI Wakil Ketua Korbid Ekonomi dan Keuangan
13 H. Ipik Asmasoebrata   PDI
14 B.N. Marbun, S.H.   PDI
15 Marcel Beding   PDI

Jawa Barat sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 H. Imron Rosyadi, S.H.   PPP
2 H.M. Yusuf Anwar Ghofar   PPP
3 H.M. Hussein Naro   PPP
4 R.H. Dikdik Iskandar, S.H.   PPP
5 Syaiful Anwar Husein   PPP
6 Nurhasan Ibnuhadjar   PPP
7 Drs. H. Zarkasih Nur   PPP
8 H. Imam Sofwan   PPP
9 H. Mohammad Hatta, BBA   Golkar PAW sejak 28 Juli 1988 menggantikan Sarwono Kusumaatmadja yang diangkat menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Pembangunan V.
10 Ir. Rachmat Witoelar   Golkar
11 Tatto Sugiarta Pradjamanggala, S.H.   Golkar
12 K.H. Sakti Qudratullah   Golkar
13 H. Basyuni Suriamiharja   Golkar
14 Ir. Tati Sunarti Soemiarno   Golkar
15 Ny. Sri Redjeki Sumarjoto, S.H.   Golkar
16 Drs. Nugraha Besoes   Golkar
17 H. Abdul Firman   Golkar
18 Ny. Dra. Inne Erna Adriana Soekaryo   Golkar
19 Marzuki Darusman, S.H.   Golkar
20 H. Adjat Soedradjat   Golkar
21 H. Sulaiman Tjakrawiguna, S.H.   Golkar
22 Ny. Siti Chatimah Sukahar   Golkar
23 H. Oyon Tahyan   Golkar
24 Ny. Hj. Rukiah Salkon Wigena   Golkar
25 Drs. H. Hasanudin   Golkar
26 Ny. Sri Redjeki Indro Soebagio   Golkar
27 H. Rauf Effendi   Golkar
28 Awan Karmawan Burhan, S.H.   Golkar
29 Taufik Hidayat, S.H.   Golkar
30 Drs. Yan Mokoginta   Golkar
31 Warno Hardjo, S.E.   Golkar
32 H. Bambang Sutisna, S.H.   Golkar
33 Mohamad Soelardi Hadisapoetro   Golkar
34 Soetrisno   Golkar
35 Gustaaf Hendrik Mantik   Golkar
36 Kadarusman Kadi   Golkar
37 H. Aboeng Koesman Somawidjaja   Golkar
38 Drs. Aminullah Adiwilaga (Andung)   Golkar
39 Endang Djunaedi   Golkar
40 Ny. Dra. R.H. Sarikinkin Achmad Dimyati   Golkar
41 Drs. H. Maska Ridwan   Golkar
42 Ny. Dra. Popong Otje Djundjunan   Golkar
43 Ratna S. Soewita Atmadja R.   Golkar
44 Ny. Hj. Gunariyah K. Mochdie   Golkar
45 Nanang Sudjana, S.H.   Golkar
46 Drs. Bambang Wahyudi   Golkar
47 H.M. Ni'mat Rahmatullah, Bc.Hk.   Golkar
48 Drs. Ardi Partadinata   Golkar
49 H. Eddy Sudihardjo   Golkar
50 H. Irawan Bratakusumah, S.H.   Golkar
51 H. Mubien Arshudin   Golkar
52 Tjetje Hidayat Padmadinata   Golkar
53 Dudy Singadilaga, S.H., M.P.A.   PDI
54 Suparman Adiwidjaja, S.H.   PDI
55 Drs. Jusuf Merukh   PDI
56 Drs. H. Ukun Suryaman   PDI
57 Ny. Clara Sitompul Tambunan   PDI
58 Abdul Djafar   PDI
59 H. Edi Djunaedi, S.H.   PDI
60 Drs. Yahya Nasution   PDI
61 Nana Dumana Wiradiputra   PDI

Jawa Tengah sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Drs. Moh. Husnie Thamrin   PPP
2 H. Mohammad Musyafak   PPP
3 Drs. H. Jusuf Syakir   PPP
4 H. Imam Churmen   PPP
5 Dra. Ny. Hj. Syarifah Muhtarom   PPP
6 H. Fachrurazy A.H.   PPP
7 Sukardi Effendi, S.H.   PPP
8 R.M.O. Mahdi Tjokroaminoto   PPP
9 H. Matori Abdul Djalil   PPP
10 Dra. Hj. Umroh Machfudzoh   PPP
11 Agus Sudono   Golkar
12 Drs. Moerdopo   Golkar
13 Ny. Anita Suci Pitoyo Mangkoesoebroto   Golkar
14 Drs. Soeratno H.S.   Golkar
15 Krissantono   Golkar
16 Warsito Puspoyo, S.H.   Golkar
17 Drs. H. Oemar Said Djojosapoetro   Golkar
18 Drs. Harun Rasyidi   Golkar
19 Ny. Dra. Soedyartini Soemarno   Golkar
20 Drs. H. Musa Dimyati   Golkar
21 Soeparno Hendro Werdoyo   Golkar
22 Drs. Mozes Adi Soerjosoenarjo   Golkar
23 Drs. H. Iman Sudarwo Padmosugondo   Golkar
24 S. Suhardi, S.H.   Golkar
25 Ny. Sri Soenarti Soemario   Golkar
26 Drs. H. Abusseri   Golkar
27 Soegiyono   Golkar
28 Drs. Wuryanto   Golkar
29 Soeharto   Golkar
30 Sumoharmoyo   Golkar
31 H. Asfoeri Poerwosasmito   Golkar
32 Abdul Latief, S.H.   Golkar
33 H. Suhadi Hardjosutarno   Golkar
34 K.H. Djohan Muhari   Golkar
35 Ir. Soeradji   Golkar
36 Drs. Shriyanto   Golkar
37 Ny. Cahya Supangat   Golkar
38 Ny. Ir. Nikentari Musdiono   Golkar
39 Djoko Mursito Humardani   Golkar
40 K.H. Zuhri Al Amin   Golkar
41 Martin Hamonangan Hutabarat, S.H.   Golkar
42 Ny. Ir. Danny Soedarsono   Golkar
43 Johanes Moelyono   Golkar
44 Tjahjo Kumolo, S.H.   Golkar
45 Maskan Sadjarwo   Golkar
46 Ny. Sulasih Imron Arsyad   Golkar
47 Drs. Soeharjono   Golkar
48 Prof. K.R.T. Sastro Margono, M.A., Ph.D.   Golkar
49 Drs. R. Basuki Margono, M.A., Ph.D.   Golkar
50 Drs. Sri Sadhono   Golkar
51 Sardjito Dharsoeki   PDI
52 Megawati Soekarnoputri   PDI
53 Djupri, S.H.   PDI
54 Achmad Subagyo   PDI
55 Ir. H. Andjar Siswojo   PDI
56 A. Tyas Satijono Soenarto   PDI
57 Aberson Marle Sihaloho   PDI
58 Drs. Subagyo   PDI

Daerah Istimewa Yogyakarta sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 K.H. Syamsuri Badawy   PPP
2 Ki Soeratman   Golkar
3 K.G.P.H.H. Mangkubumi, S.H.   Golkar
4 Drs. Soewardi Poespojo   Golkar
5 Ir. K.P.H. Probokusumo   Golkar
6 R. Tubagus Hamzah   Golkar
7 H. Soetardjo Soerjogoeritno, B.Sc.   PDI

Jawa Timur sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 R.K.H. Amin Imron   PPP
2 Drs. H. Ali Sofwan   PPP
3 H. Mochammad Baidhowi   PPP
4 H. Koensholehoedin   PPP
5 Abubakar, S.H.   PPP
6 H.M. Anshary Sjams   PPP
7 K.H. Hamzah Ahmad   PPP
8 H. Sa'ad Sjamlan, B.A.   PPP
9 Ny. Hj. Machfudhoh Aly Ubaid   PPP
10 H. Umar Buang   PPP
11 Drs. Muh. Mansur   PPP
12 H. Moch. Hartono   PPP
13 H. Hamzah Haz, B.Sc.   PPP
14 R. Soekardi   Golkar Wakil Ketua Korbid Industri dan Pembangunan
15 R.H. Sugandhi Kartosubroto   Golkar
16 K.H. Mochammad Tarmoedji   Golkar
17 Mohamad Kharis Suhud   Golkar Ketua DPR-RI
18 Drs. Potsdam Hutasoit   Golkar PAW sejak 28 Juli 1988 menggantikan Akbar Tandjung yang diangkat menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Pembangunan V.
19 Ny. Tati Sumiyati Darsoyo   Golkar
20 Drs. Soekarno Darmosoekarto, M.P.A.   Golkar
21 R. Kartidjo   Golkar
22 Drs. Soejoed Bin Wahjoe   Golkar
23 Sumardjo Partosudirdjo   Golkar
24 H.R.S. Subyakto   Golkar
25 Ny. Endang Kusuma Inten Soeweno   Golkar
26 Ny. Susantini Sukono, S.E.   Golkar
27 Ir. Ahmad Moestahid Astari   Golkar
28 Doedoeng Abdul Karim   Golkar
29 Drs. Ec. Soekotjo Said   Golkar
30 Ibnu Saleh   Golkar
31 Drs. Theo L. Sambuaga   Golkar
32 Ny. Hj. Didik Hadidjah Hasan   Golkar
33 Ny. Hj. Suryati Atastinah Legowo   Golkar
34 Dr. Ir. G.M. Tampubolon   Golkar
35 Ny. Hartini Soesilo W.   Golkar
36 Ny. Hartini Mochtar Kasran, S.H.   Golkar
37 Hayono Isman   Golkar
38 Drs. Soeryadi   Golkar
39 Drs. Soedarmanto   Golkar
40 Anton Prijatno, S.H.   Golkar
41 Trihardjo, S.H.   Golkar
42 Toto Moedjiharto, B.A.   Golkar
43 Ir. Soewardjo Adi Koesoemo, B.Sc.   Golkar
44 Ny. Tony Sumardjo   Golkar
45 Ny. Dra. Toeminatoen Moehni   Golkar
46 Bagoes Sasmito   Golkar
47 H. Esmail Moehamad Mahmud   Golkar
48 Drs. H. Rachmad Soebagio   Golkar
49 Drs. Moch. Supadjar   Golkar
50 Moeljadi Djajanegara, S.H.   Golkar
51 Soesanto Bangoennagoro, S.H.   Golkar
52 Drs. Achmad Dawaki   Golkar
53 Ny. Hj. Siti Koeslatini Soesilastoeti D.   Golkar
54 Ny. Hj. Naniek Amir Murtono   Golkar
55 Ny. Mien Sugandhi (R.A. Siti Aminah)   Golkar
56 Dr. Soedarmadji   Golkar
57 Ny. Hj. Sri Achaeti Soedarman (Oni)   Golkar
58 Imam Santoso, B.A.   Golkar
59 Drs. Soetrisno R.   Golkar
60 Drs. H. Marsoesi   PDI
61 Dimmy Haryanto   PDI
62 Budi Hardjono, S.H.   PDI
63 Drs. Markus Wauran   PDI
64 Noer Hoesein   PDI

Kalimantan Barat sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Rusnain Yahya   PPP
2 Drs. Aloysius Aloy   Golkar
3 Djoko Sudyatmiko   Golkar
4 Drs. Syarif Said Alkadrie   Golkar
5 R. Ng. Bambang Soepangat   Golkar
6 Ir. Budi Hariyanto   Golkar
7 Frans Conrad Palaunsoeka   PDI

Kalimantan Tengah sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Drs. H.A.A. Malik   PPP
2 Ir. Reinout Sylvanus   Golkar
3 Harsono   Golkar
4 H. Darland A.M. Atjeh   Golkar
5 Abdullah Zainie, S.H.   Golkar
6 Drs. H. Sofyan Chairul   Golkar

Kalimantan Selatan sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Muhammad Mukeri Gawith, M.A.   PPP
2 Arsenius Elias Manihuruk   Golkar
3 H. Anang Adenansi   Golkar
4 Drs. H.M. Hoesni Thamrin Assaat, S.H.   Golkar
5 H. Muhammad Ali Sri Inderadjaja   Golkar
6 H. Subardjo Surosarojo   Golkar
7 H. Syamsul Mu'arif, B.A.   Golkar
8 Drs. H. Asrul Anwar   Golkar
9 Royani Haminullah   PDI

Kalimantan Timur sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 H. Muhammad Dja'far Siddiq   PPP
2 H. Darwis Abdullah   Golkar
3 Dra. Ny. Emilia Lun Hadaitullah   Golkar
4 Drs. Awang Faroek Ishak   Golkar
5 H. Achmad Tohir   Golkar
6 Lentjang, B.A.   PDI

Bali sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Anak Agung Oka Mahendra, S.H.   Golkar
2 Drs. Ida Bagus Oka Puniaatmadja   Golkar
3 Drs. I Wayan Dhana   Golkar
4 I Gusti Ngurah Alit Yudha   Golkar
5 I Dewa Putu Supartha Nida, S.H.   Golkar
6 Ir. Ida Bagus Putera   Golkar
7 Drs. Dewa Putu Tengah   Golkar
8 I Gusti Ngurah Yudha   PDI

Nusa Tenggara Barat sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 H. Ali Tamin, S.H.   PPP
2 Drs. M. Bushairi Najmuddin   Golkar
3 Drs. Abdul Munir   Golkar
4 Susatyo Mardhi   Golkar
5 H. Ibrahim Salam   Golkar
6 dr. Bawadiman   Golkar
7 Drs. H.M.L. Patrewijaya   Golkar

Nusa Tenggara Timur sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Drs. Imam Soedarwo   Golkar
2 Ben Messakh, S.E.   Golkar
3 Ny. Nanny Dading Kalbuadi   Golkar
4 A. Wiratno Puspoatmodjo, S.H.   Golkar
5 Marcellinus Adang Da Gomez   Golkar
6 Umbu Haramburu Kapita   Golkar
7 Savrinus Suardi   Golkar
8 Dr. Joanes Riberu   Golkar
9 Ir. Umbu Mehang Kunda   Golkar
10 Drs. Fransiskus Skera   Golkar
11 Drs. H. Mansjoer Sjah Arkiang   Golkar
12 Kanis Pari   PDI

Timor Timur sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Clementino dos Reis Amaral   Golkar
2 Ny. Petronella Maria Inacio   Golkar
3 Salvador Januario Ximenes Soares   Golkar
4 Ny. Sis Hendarwati Hadiwitarto   Golkar

Sulawesi Selatan sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Drs. Tajuddin Ibrahim   PPP
2 Drs. H. Bunyamin Mattalitti   PPP
3 Drs. Gatot Soewagio   Golkar
4 Andi Mochtar, S.H.   Golkar
5 Drs. Rivai Siata   Golkar
6 Abdul Madjid Ewa, S.H.   Golkar
7 Ir. H. Zainuddin Daeng Maupa   Golkar
8 Ir. Soenaryo Haddade   Golkar
9 Dr. Arnold Baramuli, S.H.   Golkar
10 Drs. H. Hasanuddin   Golkar
11 Ir. Tadjuddin Noer Said   Golkar
12 Ny. R.A. Madahera Hertasning   Golkar
13 dr. H. Tadjuddin Chalid, M.P.H.   Golkar
14 Muhammad Said Beta, S.H.   Golkar
15 Drs. Sabar Koembino   Golkar
16 Obos Syabandi Purwana   Golkar
17 Bachtiar   Golkar
18 Drs. H. Muhammad Daud Nompo   Golkar
19 H. Muhammad Arsyad B.   Golkar
20 dr. Hj. Aisjah Radjeng Pananrang, S.K.M.   Golkar
21 Moh. Roem, S.H.   Golkar
22 Ny. Dra. Oelfah A.S. Harmanto   Golkar
23 Hj. Mubha Kahar Muang, S.E.   Golkar

Sulawesi Tengah sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 H. Andi Cella Nurdin   PPP
2 dr. H. Zainal Umar Sidiki   Golkar
3 Drs. Abdul Aziz Larekeng   Golkar
4 Ny. Dra. Hj. Syamsiar Lasahido   Golkar

Sulawesi Utara sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Prof. Dr. dr. Joo Harold Alex Mandang   Golkar
2 Jouke George Wowor, S.H.   Golkar
3 Drs. Adolf Jouke Sondakh   Golkar
4 Drs. Hi. Parindo Rusli Mokoginta   Golkar
5 Dr. dr. Ingriany Gandha   Golkar
6 Alexander Wenas   PDI

Sulawesi Tenggara sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 H. Salim Ode   Golkar
2 H. Jakub Silondae   Golkar
3 Mohamad Rusdy Thahir, S.H.   Golkar
4 La Ode Moh. Saleh, S.H.   Golkar

Maluku sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 H. Abdullah Chalil   PPP
2 Drs. Freddy Latumahina   Golkar
3 Ir. Lukas Nanlohy   Golkar
4 Drs. Johny Alwi Banyo   Golkar

Irian Jaya sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Ny. Enny Achyani Busiri   Golkar
2 Mohammad Zainuddin Wasaraka   Golkar
3 DS. Drs. Isaac Saujay   Golkar
4 Ir. Hanoch Eliezer Mackbon   Golkar
5 Herman Mote, S.H.   Golkar
6 Krisno Djumar   Golkar
7 Ir. S.M. Tampubolon   Golkar
8 Willem Maloali   Golkar
9 Frits Willem Karubaba   PDI

ABRI sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Mayor Jenderal TNI Soebijono, S.H.   ABRI
2 Kolonel Pol. Dra. Ny. Roekmini Koesoemo Astoeti Soedjono   ABRI
3 Brigadir Jenderal TNI M. Soegeng Widjaja   ABRI
4 Mayor Jenderal Pol. Drs. Rahardjo   ABRI
5 Laksamana Pertama TNI Soelaksono, S.H.   ABRI
6 Mayor Jenderal Pol. Drs. Affandi   ABRI
7 Laksamana Pertama TNI Sundoro Syamsuri   ABRI
8 Brigadir Jenderal TNI Suryo Mardjiyo   ABRI
9 Kolonel Pnb. Josowinarno   ABRI
10 Brigadir Jenderal TNI Soerjo Handjono   ABRI
11 Kolonel Sus. Soebagjo, S.H.   ABRI
12 Kolonel Kav. K. Ali Mursalam   ABRI
13 Marsekal Pertama TNI Surastadi   ABRI
14 Kolonel Kav. Achmad Saad Harjono   ABRI
15 Laksamana Pertama TNI Moeharsono Kartodirdjo   ABRI
16 Kolonel Inf. Djunaryo Munif   ABRI
17 Kolonel Pol. Drs. Ignatius Soeprapto   ABRI
18 Kolonel Art. Andi Muhammad Thamrin   ABRI
19 Kolonel Czi. A. Bakri Srihardono   ABRI
20 Kolonel Inf. Burhan Arifin   ABRI
21 Brigadir Jenderal TNI Drs. Ibrahim Saleh   ABRI
22 Brigadir Jenderal TNI Istianto Suwargono   ABRI
23 Kolonel CKM dr. R. Suhadi   ABRI
24 Brigadir Jenderal TNI Waltom Silitonga   ABRI
25 Kolonel Kav. Henri Johannes Sanggor   ABRI
26 Mayor Jenderal TNI Saiful Sulun   ABRI Wakil Ketua Korbid Politik
27 Mayor Jenderal TNI Syamsudin   ABRI
28 Mayor Jenderal TNI Soeripto   ABRI
29 Mayor Jenderal TNI Siswadi   ABRI
30 Mayor Jenderal TNI Raja Kami Sembiring Meliala   ABRI
31 Mayor Jenderal TNI Soetedjo   ABRI
32 Laksamana Muda TNI Jan Henderik Salu   ABRI
33 Marsekal Muda TNI Joni Herlaut Sumarjono   ABRI
34 Marsekal Muda TNI M. Diran   ABRI
35 Marsekal Pertama TNI Mulyanto Anwar   ABRI
36 Marsekal Pertama TNI Soemarno   ABRI
37 Mayor Jenderal Pol. Drs. Jansen Ibrahim Silaen   ABRI
38 Mayor Jenderal Pol. Drs. Kafandi   ABRI
39 Brigadir Jenderal TNI R.P. Soebagio   ABRI
40 Brigadir Jenderal TNI Sahutung Sastro Hamidjojo   ABRI
41 Brigadir Jenderal TNI Poniman Martosuwondo   ABRI
42 Brigadir Jenderal TNI Sri Suharto Wiryodihardjo   ABRI
43 Laksamana Pertama TNI Madjeh Sudradjat   ABRI
44 Brigadir Jenderal TNI (MAR) Zainal Rasyad   ABRI
45 Brigadir Jenderal TNI (MAR) M.A. Tambunan   ABRI
46 Brigadir Jenderal Pol. Drs. Basirun Nugroho   ABRI
47 Brigadir Jenderal Pol. Drs. Soedjadi, S.H.   ABRI
48 Brigadir Jenderal Pol. Drs. Pradono Dirdjopranoto   ABRI
49 Brigadir Jenderal Pol. Soekardi   ABRI
50 Kolonel Inf. Drs. H.B. Sudjadi G.R.   ABRI
51 Kolonel Inf. Eddy Soedarmadi   ABRI
52 Kolonel CTP. R.M. Purba   ABRI
53 Kolonel Art. Roebijanto   ABRI
54 Kolonel Cpl. Ali Rasjidi   ABRI
55 Kolonel Czi. Soeardi   ABRI
56 Kolonel Cpl. Drs. Afif Ma'roef   ABRI
57 Kolonel Cpl. Moeljono Marto Suwarno   ABRI
58 Kolonel CTP. Hasan Sarpriyatno   ABRI
59 Kolonel Czi. Ahmad Mahmud   ABRI
60 Kolonel Czi. Mahmudi Hadisaroso   ABRI
61 Kolonel Czi. F. Sukorahardjo   ABRI
62 Kolonel Czi. Masna Sastraputra   ABRI
63 Kolonel Inf. R. Adi Sanyoto   ABRI
64 Kolonel Czi. Moh. Agan Sudargo   ABRI
65 Kolonel Czi. Abdur Rauf Lubis   ABRI
66 Kolonel Art. H.E. Kusnaedi   ABRI
67 Laksamana Pertama TNI A. Hartono   ABRI
68 Kolonel Laut (KII) Ir. Adi Sumardiman, S.H.   ABRI
69 Kolonel Mar. Soeparman   ABRI
70 Kolonel Laut (KH) Drs. Sutaryo   ABRI
71 Kolonel Laut (A) Nur Siswadi Pusposendjojo   ABRI
72 Kolonel Laut (P) Joepito   ABRI
73 Kolonel Laut (P) Sjafri Said   ABRI
74 Kolonel Pnb. Basas Suyono   ABRI
75 Kolonel Nav. Alfred Hutagaol   ABRI
76 Kolonel Pnb. Ombun Simatupang   ABRI
77 Kolonel Kal. Georgius Hartanto Soenaryo   ABRI
78 Kolonel Pol. (Purn.) Drs. Soekiman Sastradipraja, M.P.A.   ABRI
79 Mayor Jenderal Pol. Drs. Soebagjo   ABRI
80 Kolonel Pol. (Purn.) Drs. H. Sadikun Sugihwaras   ABRI
81 Kolonel Pol. Drs. Ismuthiar Noerdin   ABRI
82 Kolonel Kav. R. Budiwiyarno   ABRI
83 Kolonel Czi. Soekirman   ABRI
84 Kolonel Kav. Suwito Sumodarmodjo   ABRI
85 Kolonel Pnb. M. Isnaen Mahmud   ABRI
86 Kolonel Laut (P) Zainuddin   ABRI
87 Kolonel Nav. Willy Kairupan   ABRI
88 Kolonel Pnb. M. Taufik   ABRI
89 Kolonel Pnb. Dedy Suwardi   ABRI
90 Kolonel Cpl. N.M. Budi Waluyo   ABRI
91 Kolonel CHB. Riwi Hardanta   ABRI
92 Brigadir Jenderal TNI D.P. Soenardi, S.H.   ABRI
93 Kolonel Kes. dr. Juzirnan Nuzahar   ABRI
94 Kolonel Inf. Martin Balalembang   ABRI
95 Kolonel Opl. Drs. E. Syarifuddin   ABRI
96 Brigadir Jenderal TNI Poedjo Bintoro   ABRI
97 Kolonel Laut (T) Machfoed   ABRI
98 Kolonel Pol. Drs. Soetikno   ABRI
99 Kolonel Pol. Drs. Robinson Gurning   ABRI
100 Mayor Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Made Sudhiarta   ABRI

Referensi sunting

  1. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 221/M Tahun 1987 tertanggal 14 September 1987.