Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1977–1982

Berikut ini daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1977–1982, berdasarkan daerah pemilihan serta Pengganti Antar Waktu (PAW).[1][2]

Daerah Istimewa Aceh sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 H. Ismail Hasan Metareum, S.H.   PPP
2 H. Tengku Muhamad Saleh   PPP
3 Saifuddin   PPP
4 Drs. Muhammad Abdul Gani, M.A.   PPP
5 Mudji Budiman   PPP
6 Drs. Razali Sabil   PPP
7 Nyak Adam Kamil   Golkar
8 Muhammad Noor Madjid, S.H.   Golkar
9 Nasruddin Hars   Golkar
10 T. Oesman Jacob   Golkar

Sumatera Utara sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 H. Nuddin Lubis   PPP
2 Drs. Soedardji   PPP
3 Drs. Sjarifuddin Harahap   PPP
4 Sjufri Helmy Tanjung, B.A.   PPP
5 Drs. Beren Ginting   Golkar PAW sejak 19 Mei 1978 menggantikan Adam Malik yang diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 1978-1983.[3]
6 Ir. Usman Hasan   Golkar PAW sejak 24 Agustus 1978 menggantikan Cosmas Batubara yang diangkat menjadi Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan III.[4]
7 Ir. Aminuddin   Golkar
8 H. Abdul Manap Lubis   Golkar
9 Drs. Machmuddin Noor   Golkar
10 David Napitupulu   Golkar
11 Dr. Hujjah Masyhur Harahap   Golkar
12 R.S. Sutaji   Golkar
13 Sodugaon Sinambela   Golkar
14 Drs. B.R. Hasibuan   Golkar
15 Drs. Jakob S. Tobing   Golkar
16 Drs. Suryadi   Golkar
17 Sabam Sirait   PDI
18 Abdullah Eteng   PDI

Sumatera Barat sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Ny. Dra. Hj. Syamsinoer Adnoes   PPP
2 Ny. Rohana Z.A. Achmad   PPP
3 Mohammad Ali Hanafiah   PPP
4 H. Djamaluddin Tarigan   PPP
5 Drs. Darussamin A.S.   PPP
6 H. Ma'ana Hasnuty Dt. Tan Pahlawan, M.A.   Golkar
7 Drs. Bagindo Sjafiuddin   Golkar
8 Ir. Marconi Ismail   Golkar
9 Novyan Kaman, S.H.   Golkar
10 Eddiwan   Golkar
11 drg. Ny. Yetty Rizali Noor   Golkar
12 Drs. Aidarsyah Muin   Golkar
13 Damsiwar, S.H. Gelar Datuk Bagindo Sampono   Golkar
14 Jafri Jamaluddin   Golkar

Riau sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Drs. Moh. Husnie Thamrin   PPP
2 Drs. H. Asrul Sani   PPP
3 R. Johnny Sukirman Suryadibrata, S.H., M.Sc.   Golkar
4 Mohammad Hatta Mustafa, S.H.   Golkar
5 H. Mohamad Akil, B.A.   Golkar
6 Drs. Maridin Arbis   Golkar

Jambi sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 H.M. Dahrif Nasution   PPP
2 H. Abdul Manap   Golkar
3 Drs. A. Wahab Madjid   Golkar
4 Drs. H. Umaruddin   Golkar
5 Mas Agus Nawawi Hassan   Golkar
6 Kemas A. Roni   Golkar

Sumatera Selatan sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Dr. H. Djaelani Naro, S.H.   PPP
2 Drs. A. Zaidan Djauhary   PPP
3 Drs. Ramly Nurhapy   PPP
4 Ny. Hj. Syarkawi Mustafa   PPP
5 Tambuh Semendawai, S.H.   Golkar
6 Ny. Hilma Arma   Golkar
7 Oemar Ibrohi   Golkar
8 Drs. Ahmad Lakoni Syamsuddin   Golkar
9 M. Samiono   Golkar
10 H. Kemas Fachruddin   PDI

Bengkulu sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Djadil Abdullah   PPP
2 H. Mohammad Thaib Affan   Golkar
3 Jusuf Amin   Golkar
4 Drs. Muhammad Murni   Golkar

Lampung sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 K.H. Muhammad Zahrie   PPP
2 Masjhoedoelhaq   PPP
3 H.A. Yahya Murad, S.H.   Golkar
4 Raden Achmad Rivai   Golkar
5 Soeyono   Golkar
6 W. Soeharto Koesoemohartono, B.Sc.   Golkar
7 Mohammad Idroes bin H. Mohammad Sedjam   Golkar
8 Hi. Radja Syah Alam   PDI

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 K.H. Dr. Idham Chalid   PPP
2 Drs. H. Ridwan Saidi   PPP
3 Drs. H. Asmawi Manaf, S.H.   PPP
4 Taufiq Rusjdi Tjokroaminoto   PPP
5 Drs. H. Romas Djajaseputra   PPP
6 Sukijat   Golkar
7 R.M. Harsono Radjak Mangunsudarso   Golkar
8 Ny. Marwati Oemar Said   Golkar
9 Ny. Kartini Tambunan Maulani   Golkar
10 Mulia Budiman Dauruk   Golkar
11 Ny. Sriyati Slamet   PDI PAW sejak 27 Maret 1982 menggantikan Mohammad Isnaeni yang diangkat menjadi Duta Besar Berkuasa Penuh RI untuk Republik Sosialis Rumania.[5]
12 Drs. Tahi Anton Moara Simatupang   PDI

Jawa Barat sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 H. Imron Rosyadi, S.H.   PPP
2 Lukmanul Hakim   PPP
3 H. Mohammad Amin Iskandar   PPP
4 H.M. Sujud Kamawidjaja   PPP
5 Djohan Burhanuddin Adiwisastra, S.H.   PPP
6 Drs. Achmad Ruchiyat Noor   PPP
7 Drs. H. Hafiz Usman   PPP
8 H. Abdul Aziz Halim bin K.H. Abdul Halim   PPP
9 H. Achmad Rasjid   PPP
10 H. Sulaiman Afif   PPP
11 Djaya Rachmat   PPP
12 Drs. H. Yahya Chumaidi   PPP
13 Mustafa Hafas   PPP
14 H. Moh. Syafii Wirakusumah   PPP
15 Ny. Nelly Adam Malik   Golkar
16 H. Omon Abdurachman   Golkar
17 Drs. Sumiskum   Golkar
18 Rachmat Sulaiman   Golkar
19 Dr. Midian Sirait   Golkar
20 Djamal Ali, S.H.   Golkar
21 R. Soelaiman Wirahadisoeria   Golkar
22 Basyuni Suriamiharja   Golkar
23 Ny. Emma Soemanegara   Golkar
24 N. Susilo   Golkar
25 H.R.E. Muchdi   Golkar
26 Haris Djauhari Danoeprawira, B.B.M.   Golkar
27 Ir. Adjat Soedradjat Sudirahardja   Golkar
28 R. Satia Prawiradirdja, B.A.   Golkar
29 Tatto Sugiarta Pradjamanggala   Golkar
30 Drs. Haryanto Dhanutirto   Golkar
31 Ny. Sariati Prawoso, S.H.   Golkar
32 Ir. Achmad Djuhyar   Golkar
33 Ir. Rachmat Witoelar   Golkar
34 Sulaeman Tjakrawiguna, S.H.   Golkar
35 Ir. Hidayat Natakusumah   Golkar
36 Awan Karmawan Burhan, S.H.   Golkar
37 R. Mohammad Rifai, S.H.   Golkar
38 Drs. Hasanudin   Golkar
39 Taufik Hidayat, S.H.   Golkar
40 Drs. Warno Hardjo   Golkar
41 Ir. Sarwono Kusumaatmadja   Golkar
42 Bachrum Suharsa   Golkar
43 Ny. Ida Ayu Utami Pidada   Golkar
44 R. Soethisna Prawiranegara   Golkar
45 Nugraha Besoes   Golkar
46 Ir. Soma Suherman   Golkar
47 Ny. Ir. Tati Sunarti Soemiarno   Golkar
48 Prof. Usep Ranawijaya, S.H.   PDI
49 Mas Irwan Sukarwan, B.Sc.   PDI
50 Ny. Theodora Walandouw   PDI

Jawa Tengah sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 K.H. Saifuddin Zuhri   PPP
2 H. Imam Sofwan   PPP
3 H.A. Cholid Mawardi   PPP
4 Drs. Rachmat Muljomiseno   PPP
5 Karmani, S.H.   PPP
6 Drs. M. Zamroni   PPP
7 Drs. Mochamad Cholil Badawi   PPP
8 H. Murtadho Makmur   PPP
9 Drs. Jusuf Syakir   PPP PAW sejak 24 Agustus 1978 menggantikan Balya Umar yang meninggal dunia pada 28 Oktober 1977.[4]
10 Ahmad Dainuri Tjokroaminoto   PPP
11 H. Muchtar Chudlory   PPP
12 Imam Churmen   PPP
13 H.A. Soderi Siswodarsono   PPP
14 Drs. Achmad Ghazalie Masroeri   PPP
15 Ny. Musjrifah Ali Masjhar   PPP
16 Sukarso Bambang Soeliono   Golkar
17 Mashuri Saleh, S.H.   Golkar Wakil Ketua Korbid Ekonomi dan Keuangan
18 Drs. M.F. Muljono   Golkar PAW sejak 19 Mei 1978 menggantikan Sapardjo yang diangkat menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan III.[3]
19 H. Rahardjo Prodjopradoto   Golkar
20 Sugiharto   Golkar
21 Imam Sutarto   Golkar
22 Drs. I. Umar Suparno   Golkar
23 Ir. Rochim Wirjomidjojo   Golkar
24 R. Ng. Soekamto   Golkar
25 Ir. Antonius Suradiman   Golkar
26 Ir. Soedibyo   Golkar
27 Ir. Soeradji   Golkar
28 Santoso Tossany   Golkar
29 Warsito Puspoyo, S.H.   Golkar
30 Bambang Srimoeljo   Golkar
31 Drs. Soedarmo   Golkar
32 Soekarman   Golkar
33 H. Soemitro   Golkar
34 A. Latief, S.H.   Golkar
35 Mardjaban   Golkar
36 Sutarmo, S.H.   Golkar
37 Ir. Haditirto   Golkar
38 Bambang Soebandiono   Golkar
39 Ny. Dra. Muinah Wahyudi   Golkar
40 Prof. T.K.H. Ismail Yakub, S.H., M.A.   Golkar
41 Drs. Achmad Soedijono   Golkar
42 Soeharyo Suryopranoto   Golkar
43 Soemario   PDI
44 H. Pamudji   PDI
45 Soelomo, B.A.   PDI
46 Samsuri Gandhakusuma   PDI
47 Muara Toba Siregar   PDI
48 Achmad Soebagyo   PDI
49 Sulaiman Dwidjosukarto   PDI
50 Tulus Wignyo Martono   PDI
51 Soewardi Setyowardoyo   PDI
52 Drs. Soerjadi   PDI

Daerah Istimewa Yogyakarta sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Prof. H.A. R. Sunarjo, S.H.   PPP
2 Drs. Moerdopo   Golkar
3 Ki Soeratman   Golkar
4 Moerhardjo, S.H.   Golkar
5 K.R.T. Joyodiningrat, B.A.   Golkar
6 Notosoekardjo Al Sukardjo   PDI

Jawa Timur sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 K.H. Bisri Syansuri   PPP
2 K.H. Masjkur   PPP Wakil Ketua Korbid Industri dan Pembangunan
3 Ny. Hj. S.A. Wahid Hasyim   PPP
4 H.M. Yusuf Hasyim   PPP
5 H.M. Moenasir   PPP
6 H. Mohammad Saleh   PPP
7 H. Hizbullah Huda S.   PPP
8 H. Syafii Sulaiman   PPP
9 Drs. A. Chalik Ali   PPP
10 Kt. Soeleiman Fadeli, BA.   PPP
11 H. Mochammad Baidhowi   PPP
12 Abdullah Syahir, S.H.   PPP
13 Ismail Mokobombang   PPP
14 H.M. Suwardi   PPP
15 H.M. Anshary Sjams   PPP
16 H.M. Zaky Ubaid   PPP
17 H.M. Anwar Nurris   PPP
18 H. Mohammad Ilyas Baidawi   PPP
19 Ny. Hj. Maslamah As'ad   PPP
20 Drs. Amir Hamzah   PPP
21 Drs. Sutanto Martoprasono   PPP
22 Amir Moertono, S.H.   Golkar
23 K.H.M. Cholil Asj'ari   Golkar
24 Mas Isman   Golkar
25 K.H. Tohir Widjaja   Golkar
26 R.H. Soegandhi   Golkar
27 Mochammad Wijono, B.A.   Golkar
28 Hj. Ny. Alwiyah Tadjussubky   Golkar
29 Hani Ahmad   Golkar
30 Drs. Sofyan Aman   Golkar
31 Drs. Nyoman Dekker, S.H.   Golkar
32 H. Moch. Tarmoedji   Golkar
33 Ny. Nani Soedarsono, S.H.   Golkar
34 R. Soekardjono   Golkar
35 Moestahid Astari   Golkar
36 Drs. Yuwono Asparin   Golkar
37 Ny. Rukmi Widayati Moediyomo, S.H.   Golkar
38 Drs. Sukarno, M.P.A.   Golkar
39 Ny. Juhanah Joesoef Hidajat   Golkar
40 Soekardi   Golkar
41 Ny. Ibnoe Saleh   Golkar
42 Akbar Tandjung   Golkar
43 Dr. Hardi Murtaman   Golkar
44 Mulyadi Djajanegara, S.H.   Golkar
45 Rt. Soejatmini, S.H.   Golkar
46 Anindya S. Boedisoesetya, S.H.   Golkar
47 M. Ridhwan Hasjim   Golkar
48 Ny. Sri Mastuti Bargowo, S.H.   Golkar
49 Imam Suhadi, S.H.   Golkar
50 Dr. Soepangadi   Golkar
51 Soesanto Bangun Nagoro, S.H.   Golkar
52 Kamil Kamka, S.H.   Golkar
53 Drs. R. Slamet Merto   Golkar
54 Drs. Soemari   Golkar
55 R. Soehardjo   Golkar
56 Ny. Soepeni Soetoro   Golkar
57 A. Madjid   PDI
58 R. Santoso Donosepoetro   PDI
59 Drs. Hardjantho Soemodisastro   PDI Wakil Ketua Korbid Kesejahteraan Rakyat (28 Januari 1982-30 September 1982)[6]

Kalimantan Barat sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Hamzah Haz, B.Sc.   PPP
2 J.C. Oevaang Oeray   Golkar
3 Drs. Aloysius Aloy   Golkar
4 Drs. Moedjoko Moedjokaryono   Golkar
5 Djoko Sudyatmiko   Golkar
6 A. Rani Jasin, S.H.   Golkar
7 Frans Conrad Palaunsoeka   PDI

Kalimantan Tengah sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Drs. H. Ruslan Kasmiri   PPP
2 Sa'ad Sjamlan, B.A.   PPP
3 Tjilik Riwut   Golkar
4 Abdullah Zainie, S.H.   Golkar
5 Drs. C.J. Simanjuntak   Golkar
6 Drs. Sihong Dulien   Golkar

Kalimantan Selatan sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 K.H. Achmad Aini Chotib   PPP
2 H. Abdulganie Madjedie   PPP
3 Drs. H.A.A. Malik   PPP
4 Ny. Hj. Asmah Syahroni   PPP
5 H. Hasan Basry   PPP
6 Ir. Pangeran Mohammad Noor   Golkar
7 Ny. Malati Jusi   Golkar
8 Wartono   Golkar
9 Drs. Fahrin Ilham   Golkar
10 Rusli Desa   Golkar

Kalimantan Timur sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 H. Muhammad Syarkawi Basrie   PPP
2 Muhammad Dja'far Siddiq   PPP
3 Ny. Adjang Ratmini Sjahranie   Golkar
4 Drs. H. Teuku Rasyid Hamzah   Golkar
5 Drs. Badaranie Abbas   Golkar
6 Lentjang, B.A.   PDI

Bali sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Drs. Ida Bagus Oka Puniatmadja   Golkar
2 Mohamad Ibnu Sayuti   Golkar
3 Anak Agung Ketut Agung, Bc.Hk.   Golkar
4 Anak Agung Oka Mahendra, S.H.   Golkar
5 Drs. I Made Tantra   Golkar
6 Anak Agung Gde Raka Netera   Golkar
7 Dr. Tjokorde Gde Agung   Golkar
8 Drs. I.G.N. Gde Djaksa, S.H.   PDI

Nusa Tenggara Barat sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 H. Zainuddin Manshur, M.A.   PPP
2 Ali Tamin, S.H.   PPP
3 Drs. H. Abubakar Achmad   Golkar
4 Drs. Lalu Gde Wiresentane   Golkar
5 Dr. Bawadiman   Golkar
6 H. Achsyid Muzhar   Golkar

Nusa Tenggara Timur sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Jan Kiapoli   Golkar
2 Frans D. Burhan, S.H.   Golkar
3 Drs. Nino Matheos Nope   Golkar
4 Drs. Nuwa Wea Petrus Joseph   Golkar
5 Drs. Godfridus Sugiharso   Golkar
6 Robertus Rewu SVD   Golkar
7 Viktor Hendrik Rasyam Koroh   Golkar
8 Jacobus Ukat, B.A.   Golkar
9 Umbu Remu Samapaty   Golkar
10 Laurentius Say   Golkar
11 Drs. Jack Djobo   Golkar
12 V.B. Da Costa, S.H.   PDI

Sulawesi Selatan sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 K.H.M. Ali Yafie   PPP
2 Abdul Wahab Rajab   PPP
3 Drs. Barlianta Harahap   PPP
4 Arnold Baramuli, S.H.   Golkar PAW sejak 29 Januari 1980 menggantikan Martono yang diangkat menjadi Menteri Muda Urusan Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan III.[7]
5 Andi Mochtar, S.H.   Golkar
6 Drs. Darno Aminrachman   Golkar
7 H. Sakti Qudratullah   Golkar
8 Ignatius Johannes Soeharno   Golkar
9 H. Andi Makoelaoe   Golkar
10 Dra. Ny. Aida Tallu Rahim   Golkar
11 Ir. Soenaryo Haddade   Golkar
12 Dra. Hj. Nasyrah M. Effendy   Golkar
13 Drs. Palangkey Daeng Lagu   Golkar
14 Andi Hisbuldin Padjongai Patunru   Golkar
15 Drs. Rivai Siata   Golkar
16 H. Abdul Malik   Golkar
17 H. Andi Patarai   Golkar
18 Makkatang Daeng Sibali   Golkar
19 Mirdin Kasim, S.H.   Golkar
20 H. D. Sitorus   Golkar
21 Drs. Muhammad Jasin Miyala   Golkar
22 H. Bustaman Daeng Sitaba   Golkar
23 H. Andi Patahangi   Golkar

Sulawesi Tengah sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 H. Ischak Moro   PPP
2 Drs. Abdul Aziz Larekeng   Golkar
3 Drs. Sawidago Wounde   Golkar
4 Drs. Mohammad Maruf Bantilan   Golkar

Sulawesi Utara sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Drs. Thayeb Muhammad Gobel   PPP
2 M.H.W. Dotulong   Golkar
3 Drs. Gustaf Mamesah   Golkar
4 Jouke George Wowor, S.H.   Golkar
5 dr. Zainal Umar Sidiki   Golkar
6 Alexander Wenas   PDI

Sulawesi Tenggara sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Drs. H. La Ode Manarfa   Golkar
2 Drs. Thoha Mansyur   Golkar
3 Soemarsono   Golkar
4 Nurdin Manggu, S.H.   Golkar

Maluku sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Mohammad Soleman   PPP
2 Drs. Christoffel Rahanra   Golkar
3 Mudaffar Sjah, Bc. Hk.   Golkar
4 Herman Pieters   Golkar

Irian Jaya sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Mansuetus Centis da Lopez   Golkar
2 Johanes Soedarko Prawirojudo   Golkar
3 Drs. Valentinus Soekijanto   Golkar
4 drh. Ignatius Barotodi   Golkar
5 Izaac Hindom   Golkar
6 Jacobus Woff   Golkar
7 Berns Samuel Danomira   Golkar
8 Jacob Mano   Golkar
9 Steef Patrick Nafuni   PDI

Golongan Karya ABRI dan Bukan ABRI sunting

No. Nama Partai Keterangan
1 Mayor Jenderal TNI Abdul Firman   ABRI
2 Marsekal Muda TNI (Purn.) Sumitro   ABRI
3 Mayor Jenderal TNI (Purn.) Mardanoes   ABRI
4 Brigadir Jenderal TNI Sumardjo Partosudirdjo   ABRI
5 Marsekal Muda TNI Agus Suroto   ABRI
6 Brigadir Jenderal TNI A.S.S. Tambunan, S.H.   ABRI
7 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Sardjono Soeprapto   ABRI
8 Brigadir Jenderal TNI Piola Isa, S.H.   ABRI
9 Mayor Jenderal TNI A. Mud'har Amin   ABRI
10 Brigadir Jenderal TNI J.H. Sinaga, S.H.   ABRI
11 Brigadir Jenderal TNI K.D.L. Tobing   ABRI
12 Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Drs. Soegandi   ABRI
13 Mayor Jenderal TNI Ricardo Manik Julius Siahaan   ABRI
14 Marsekal Muda TNI R. Goenadi   ABRI
15 Brigadir Jenderal TNI Agus Djamili, S.H.   ABRI
16 Mayor Jenderal TNI Ahmad Hafiluddin Djojoadikusumo   ABRI
17 Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Marwoto Djojosuwito   ABRI
18 Marsekal Pertama TNI (Purn.) Darwis Abdullah   ABRI
19 Laksamana Pertama TNI (Purn.) dr. Idris P. Siregar   ABRI
20 Marsekal Pertama TNI (Purn.) R. Susanto   ABRI
21 Brigadir Jenderal TNI Abdul Kadir   ABRI
22 Brigadir Jenderal TNI R. Wirasmo   ABRI
23 Kolonel Met Sujadi Moordiman   ABRI
24 Mayor Jenderal Pol. (Purn.) Amir Datuk Palindih, S.H.   ABRI
25 Mayor Jenderal Pol. (Purn.) Drs. R. Ismono Ismakoen   ABRI
26 Laksamana Muda TNI (Purn.) R.B.N. Djajadiningrat   ABRI
27 Mayor Jenderal TNI Soebijono, S.H.   ABRI
28 Mayor Jenderal TNI (Purn.) Drs. Setiadi Kartohadikusumo   ABRI
29 Mayor Jenderal TNI Soeharto   ABRI
30 Laksamana Muda TNI Kusnaedi Bagdja   ABRI
31 Brigadir Jenderal TNI H. Sumrahadi Parto Hadiputro   ABRI
32 Brigadir Jenderal TNI Mukadji Martodimedjo   ABRI
33 Kolonel CKH H. Md. Kholid, S.H.   ABRI
34 Mayor Jenderal TNI Drs. Soemadi   ABRI
35 Letnan Kolonel ART Saiful Sulun   ABRI
36 Kolonel INF Andi Lantara   ABRI
37 Kolonel CKH Danny, S.H.   ABRI
38 Mayor Jenderal TNI (Purn.) R. Kartidjo   ABRI Wakil Ketua Korbid Politik
39 Mayor Jenderal TNI Yasir Hadibroto   ABRI
40 Brigadir Jenderal TNI Ir. Slamet Hadi   ABRI
41 Brigadir Jenderal TNI Burhanuddin Siregar   ABRI
42 Brigadir Jenderal TNI H.R. Sjahnan, S.H.   ABRI
43 Brigadir Jenderal TNI Parwoto   ABRI
44 Mayor KOWAD Ny. Tutis Artica Saleh   ABRI
45 Letnan Kolonel KAV. Henri Johannes Sanggor   ABRI
46 Letnan Kolonel INF Drs. Udju S. Dinata   ABRI
47 Kapten INF F.A. Suwarno   ABRI
48 Kolonel CKH Moehammadijah Hadji, S.H.   ABRI
49 Laksamana Madya TNI Susatyo Mardhi   ABRI
50 Laksamana Pertama TNI Dr. Azhar Zahir   ABRI
51 Kolonel Laut (K) Dr. Sukantyo Yahya   ABRI
52 Kolonel Laut (P) Ardjab Kusno   ABRI
53 Kolonel Mar. Soemari Prawiro Wijono   ABRI
54 Laksamana Muda TNI Hotma Harahap   ABRI
55 Kolonel Laut (P) Isman Rasjid   ABRI
56 Kolonel Laut (P) Mulyani Yudosumarto   ABRI
57 Letnan Kolonel Laut (A) Purba Simandjuntak   ABRI
58 Marsekal Pertama TNI Soemadi   ABRI
59 Marsekal Muda TNI (Purn.) R. Soeprantijo   ABRI
60 Marsekal Pertama TNI (Purn.) J. Harsono Adisoemarto   ABRI
61 Jenderal TNI Daryatmo   ABRI
62 Marsekal Pertama TNI Suryono H.   ABRI
63 Kolonel PLLU Herry Respati   ABRI
64 Letnan Jenderal Pol. Drs. Soejoed Binwahjoe   ABRI
65 Mayor Jenderal Pol. Drs. Oepa Soepardja   ABRI
66 Mayor Jenderal Pol. Muara Sudin Situmorang, S.H.   ABRI
67 Mayor Jenderal Pol. H. Bambang Sutisna, S.H.   ABRI
68 Brigadir Jenderal Pol. Aloysius Wiratno Puspoatmodjo, S.H.   ABRI
69 Mayor Jenderal Pol. Mohammad Soebekti Djojosoewito   ABRI
70 Brigadir Jenderal Pol. Drs. Mudjito, S.H.   ABRI
71 Kolonel Pol. M.K. Situmorang, S.H.   ABRI
72 Brigadir Jenderal Pol. Maar Prekul Sastromuljono   ABRI
73 Kolonel Pol. Wan. Ny. Djasmainar Husein   ABRI
74 Brigadir Jenderal Pol. Sutadi   ABRI
75 Kolonel Pol. Ubay Suriadimadja   ABRI
76 Adolf Rachman
77 Roto Suwarno
78 Dr. T. Iswari
79 Ir. G.M. Tampubolon
80 Albert Hasibuan, S.H.
81 Drs. Imam Sudarwo
82 Ir. Suyoto Harjosutowo
83 Sri Redjeki, S.H.
84 Freddy Latumahina
85 Drs. W.D.F. Rindorindo
86 K.H. Sapari
87 Ds. Dr. Tunggul Somuntul (T.S.) Sihombing
88 Tjokorda Rai Sudharta, M.A.
89 H. Oyon Tahyan
90 H.T. Sitompul
91 H.I. Widyapranata
92 Dr. R. Sahir Nitihardjo
93 Ny. Louisa Magdalena Gandhi, S.H.
94 Ny. Indro Soebagio PAW sejak 2 Januari 1979 menggantikan Lasiyah Soetanto yang diangkat menjadi Menteri Muda Urusan Peranan Wanita pada Kabinet Pembangunan III.[10]
95 Ny. Winarti Siswoyo Iskandar
96 Harmoko
97 Petronela Maria Inacio Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977
98 Arnaldo Dos Reis Araujo Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977
99 Vicente De Paula da Costa Tilman Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977
100 Clementino dos Reis Amaral Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977

Referensi sunting

  1. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/M Tahun 1977 tertanggal 19 September 1977.
  2. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/M Tahun 1977 tertanggal 19 September 1977.
  3. ^ a b Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/M Tahun 1978 tertanggal 3 Mei 1978.
  4. ^ a b Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148/M Tahun 1978 tertanggal 13 Juli 1978.
  5. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46/M Tahun 1982 tertanggal 20 Maret 1982.
  6. ^ Surat Keputusan DPR-RI Nomor 9/DPR-RI/III/1981-1982 tanggal 4 Februari 1982.
  7. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/M Tahun 1980 tertanggal 2 Januari 1980.
  8. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 1978 tertanggal 1 Mei 1978.
  9. ^ Surat Keputusan DPR-RI Nomor 13/DPR-RI/IV/77-78 tanggal 18 Mei 1978.
  10. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 275/M Tahun 1978 tertanggal 12 Desember 1978.