Colombo adalah nama keluarga. Orang-orang terkenal dengan nama keluarga meliputi: