Buka menu utama
Jangan gunakan templat {{kembangkan}}!
Gunakan {{subst:kembang}}.

Templat {{kembangkan}} hanya boleh digunakan untuk artikel-artikel yang dibuat sebelum tahun 2007.

Cerita Nyai Sarikem (Ejaan Van Ophuijsen: Tjerita Njai Sarikem) adalah sebuah karya sastra Indonesia. Kisah ini dikarang oleh H.F.R. Kommer dan diterbitkan pada tahun 1900.