Buka menu utama

Cerita Nyai Sarikem (Ejaan Van Ophuijsen: Tjerita Njai Sarikem) adalah sebuah karya sastra Indonesia. Kisah ini dikarang oleh H.F.R. Kommer dan diterbitkan pada tahun 1900.